Sunnmørsposten mener

Flere store tiltak er helt nødvendig

Statsminister Erna Solberg (H) og finansministeren Jan Tore Sanner (H) presenterte en rekke tiltak for å berge økonomien gjennom koronakrisen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Vidar Ruud

Leder

Regjeringen og Norges Bank tar i bruk sterke virkemidler i håp om å dempe noen av de verste konsekvensene av den unntakstilstanden vi befinner oss i. Kuttene i skatter og avgifter som Erna Solberg la fram fredag er nødvendige strakstiltak, men langt fra nok. Flybransjen og reiselivsnæringen vil i løpet av få måneder være i en akutt mangel på kontanter. Regjeringen store utfordring blir hvordan en skal kunne komme opp med målretta tiltak mot disse bransjene innenfor det gjeldende regelverket for statsstøtte.

Slik vi kan vurdere det bare en dag etter at de omfattende smitteverntiltakene ble satt ut i livet, er at konsekvensene er så omfattende at de første tiltakene regjeringen kommer med på ingen måte er nok.

Erna Solberg sier selv at det kommer mer og at det kan komme før påske. Vi mener det ikke kan være det minste tvil om at en rekke nye tiltak må på plass i god tid før påske. Solberg har selv gjentatte ganger understreket viktigheten av at vi skal ha et konkurransedyktig og oppegående næringsliv den dagen dette er over. Da må det skarpere lut til.

Nå har bankene fått utvida muligheter til å gi lån, ved at statens krav til hvilken økonomisk buffer bankene er pålagt å ha, er senket. Dette vil frigjøre kredittrammer i flere hundre milliarderklassen. Spørsmålet er hvor langt bankene i denne situasjonen våger å gå. De sier selv at de vil bidra gjennom avdragsutsettelser på lån til både privatpersoner og næringslivet, men realiteten for mange bedrifter særlig innen reiselivet er at de vil trenge betydelige kassakreditter for å få hjulene til å gå rundt. At bankene er villige til å ta den risikoen, men den konkursfaren som nå henger over en mange bedrifter i denne bransjen, er vi usikre på.

Vi tror en her ikke kommer unna at staten enten stiller betydelig beløp til rådighet som lån, eller at en går inn og tilbyr statlige garantier og dermed løfter mye av risikoen av skuldrene til banker og kredittinstitusjoner og over på staten.

Det er ingen tvil om at rekken av tiltak regjeringen nå setter inn, og raden av tiltak som vil komme i det som omtales som fase to, vil hjelpe på situasjonen. Men vi lurer oss selv om vi tror faren er over. Vi må være forberedt på at mange vil miste jobben og en rekke små og mellomstore bedrifter kommer til å gå over ende. Slik det ser ut akkurat nå virker det være mer eller mindre uunngåelig.

Erna Solberg og regjeringens oppgave blir å begrense dette så mye som mulig. Da må nye kraftfulle tiltak på plass.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder