Sunnmørsposten meiner:

«Skyter på bevegelig mål»

Samlet Stortinget stilte seg samlet bak krisetiltakene i denne første krisepakken, og signaliserer på samme måte som Regjeringen at det ikke skal stå på pengene.  Foto: NTB Scanpix

Leder

Samtlige partier på Stortinget stiller seg bak de krisetiltakene som skal dempe korona-sjokket i økonomien. En slik samlet front er viktig. Det viser både vilje og handlekraft, og det trenger vi mest av alt nå.

Vi opplever en krise vi ikke tidligere har sett maken til før. Den utvikler seg raskt og med uforutsett styrke. Børsene stuper, oljeprisen er på sitt laveste på nær 20 år.


Nytt prisfall for nordsjøolje

Prisen på nordsjøolje har falt 12 prosent mandag formiddag.


Sentralbanker og regjeringer verden over pøser ut finanspolitiske hjelpepakker og pengepolitiske lettelser. Håpet er å unngå en økonomisk nedsmelding som det kan ta lang tid å bygge seg opp igjen fra.

Ingen har i dag full oversikt over hvilke tiltak som må settes iverk på sikt. Likevel må kanonene rulles ut. Ladningene som den norske Regjeringen har fyrt av denne gang, med full støtte i Stortinget, er ikke nok.


LO fornøyd med krisepakke

Med stortingsforliket blir det mer penger til permitterte, høyere dagpengesats for lavtlønte og mer til foreldre som må være hjemme med barna sine, mener LO.


Å vente til fasiten er klar, er likevel ikke noe alternativ. Når man skyter på bevegelige mål, må man ha forståelse for at ikke alt er like treffsikkert ved første salve.

Krisa er i rask endring. Nye problemer dukker opp, og noen er mer kompliserte å løse enn andre.

Tiltakene som et samlet Storting stilte seg bak mandag, avhjelper imidlertid noen av de mest akutte utfordringene, både for bedrifter og enkeltpersoner som rammes.


Det er viktig at denne første tiltakspakken også inneholder tiltak som hjelper alminnelige lønnsmottakere, sjølstendig næringsdrivende og frilansere.

Dette kommer i tillegg til at næringslivet og bankene får lettelser og tilgang til de nye garanti- og låneordningene på til sammen 100 milliarder.

I første omgang er det nå viktig å sikre likviditeten til bedrifter som over natta har mistet store deler av omsetningen.


NHO glad for tiltakspakke – 125.000 arbeidstakarar i fare

Også NHO Reiseliv roser Stortinget og regjeringa for tiltaka, som dei meiner vil gi tryggleik til mange tusen permitterte.


Minst like viktig er det at Regjeringen og partiene på Stortinget sier at det ikke skal stå på penger. Og at de legger det politiske spillet på hylla for en stund.

Det betyr ikke at Regjeringen skal være fritatt for kritikk, verken for at den kan sikte feil eller være for treig på avtrekkeren. Den normale partipolitiske småkjeklingen bør derimot legges bort.


Regner med kraftig økning i permitteringer:

NAV frykter sjukdom blant egne ansatte

NAV-direktør i Møre og Romsdal Stein Veland frykter at sjukdom blant ansatte i NAV kan skape problemer. Han ber folk bruke NAVs digitale tjenester.


Norge er med sine solide statsfinanser i en heldig situasjon. Nå er det tid for å bruke denne styrken. Det er ingen grunn til å spare på kruttet når man har rikelig.

Nå kan verken politikerne eller Norges bank vente til kruttrøyken har lagt seg før de er klare med en ny salve. For regjeringa sin del er det tiltak som de mest utsatte bransjene, slik som luftfart og reiseliv, som må prioriteres.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder