Sunnmørsposten mener:

«Her gjelder det å holde hodet kaldt»

Kriselov: Statsminister Erna Solberg etter et møte med Stortingets særskilte koronakomité torsdag. Blant annet diskuterte de krisefullmaktsloven.  Foto: Terje Bendiksby/ NTB Scanpix

Leder

Kritikken mot Regjeringens forslag om en krisefullmaktslov, er på sin plass. Også her er det viktig å holde hodet kaldt, og ikke iverksette vidtrekkende tiltak som ikke er nødvendige.

Det betyr ikke at vi ikke skal vurdere ekstraordinære tiltak i den krisa vi står i. Nå er det gode grunner til å forenkle prosedyrer og formaliteter for å få en raskere saksgang.

Å sette Stortinget ut av spill er imidlertid ikke den eneste måten å gjøre det på.


Regjeringen diskuterer kriselov med Stortinget

Justisminister Monica Mæland (H) har diskutert muligheten for en krisefullmaktslov med partiene på Stortinget.


Regjeringen ønsker utvidede fullmakter, blant annet for å kunne gjennomføre tiltak raskt, og sette til side lover som den mener står i vegen for dette. Det gjelder blant annet Arbeidsmiljøloven, Domstolsloven, Plan- og bygningsloven, Selskapsloven og Kommuneloven.

Loven skal gjøre det mulig for regjeringen å vedta nye forskrifter uten å legge dem fram for folkevalgt-kontroll før de settes ut i livet. Vi har sett tilsvarende i Danmark og Portugal, og flere stater i USA innførte unntakstilstand allerede i forrige uke.

Statsminister Erna Solberg (H) og flere andre statsråder var torsdag på Stortinget for å diskutere loven med de folkevalgte. Planen er at loven skal behandles i Stortinget lørdag, for så at de folkevalgte kan fatte endelig vedtak tirsdag.


Krisefullmaktslov får støtte hos Riksadvokaten

Riksadvokaten stør i hovudsak forslaget om å gje regjeringa meir makt i krisesituasjonar.


Flere juridiske eksperter er svært kritiske. Jussprofessor Hans Petter Graver kaller det galskap, og advarte i NRK onsdag om at den kan sette individets rettssikkerhet i fare. Han får støtte av blant annet jurist og tidligere byråd i Oslo, Geir Lippestad, og jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen.

Både statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland lover at de vil bruke en slik fullmakt med klokskap, og har ingen tro på at det vil sette folks rettssikkerhet på spill. Mæland har sagt at man i en slik krise vi nå står i, ikke kan gå vegen om offentlige utredninger (NOU) for å foreta lovendringer.


Støre sender kriselov på minihøring

Saksordfører Jonas Gahr Støre (Ap) vil be ledende juridiske eksperter vurdere regjeringens forslag til krisefullmaktslov.


Nei, det har hun rett i. Og sjøl om vi mister verdifulle innspill, vurderinger og innsikt i lovgivers intensjon, må vi tåle det når det handler om å berge liv og helse, store verdier eller nasjonens økonomi.

Justisministeren er imidlertid på ville veger om hun mener vegen om en NOU er det eneste alternativet til denne loven. Det er det ikke.


Flere reagerer på regjeringens kriselov

Torsdag behandles lovforslaget fra regjeringen i Stortinget. Advokat Geir Lippestad kaller kriseloven galskap, og han får støtte fra flere hold.


I tett samarbeid med Regjeringen har Stortinget i denne krisa vist at det kan handles raskt, blant annet med krisepakkene som ble vedtatt i går.

Regjeringen kan dessuten fritt utforme og sende lovforslag direkte til Stortinget, uten å ta vegen om utredninger.

Fullmaktsloven er ett eksempel på det.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder