Sunnmørsposten mener:

«Kjapt, trygt — men ganske kostbart»

Åpnhet: Skattedirektør Hans Christian Holte sier at åpenhet og tillit er en hjørnestein i Skatteetaten, og at det også må gjelde for de som mottar krisestøtte.   Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB Scanpix

Leder

Lørdag åpnet Skatteetaten nettportalen der kriseramma bedrifter kan søke hjelp. Tre dager etter hadde 10.000 bedrifter søkt, og 5.000 hadde allerede fått penger på kontoen.

To uker har det tatt fra krisepakken ble vedtatt i Stortinget. På disse to ukene er det etablert tekniske løsninger, kontrollsystemer og en organisasjon som skal veilede søkere og behandle søknader.

Her har Skatteetaten og andre handlet imponerende og forbilledlig kjapt.


10.000 virksomheter har søkt om koronastøtte

Skatteetaten har mottatt 10.000 søknader om statlig kontantstøtte fra bedrifter som er rammet av koronapandemien.


For bedrifter som står i en akutt krise, er det avgjørende å få hjelp fort. Inntektene forsvant eller ble kraftig redusert fra en dag til neste. Det gjorde ikke utgiftene. Rask hjelp er nødvendig for å hindre mange konkurser.

Tempo har derfor vært høyt prioritert både politisk og av Skatteetaten.

Treffsikkerheten til ordningene og grundig forhåndskontroll før utbetaling av støtte har derfor blitt nødt til å komme i andre rekke.

Ett resultat av dette kan bli at det vil dukke opp utilsikta utslag av regelverket.


NHO mener kompensasjonsordningen må bli mer treffsikker

NHO-sjef Ole Erik Almlid er fornøyd med at kompensasjonsordningen for bedrifter er på plass, men at både «for små» og «for store» bedrifter taper på ordningen.


Det er også en risiko for at noen vil forsøke å utnytte ordninga på ulovlig vis. Store beløp skal ut på kort tid, trolig så mye som 50 milliarder. Systemet er basert på stor grad av tillit og liten grad av forhåndskontroll.

Begge deler må myndighetene finne gode løsninger på.

Politikerne må tilpasse regelverket, slik at den treffer bedrifter som ordninga bommer på. Skatteetaten og politiets jobb blir å fange opp juksere.

Vi må ikke komme i en situasjon der de uærlige svekker tilliten til en ordning som så mange hederlige næringsdrivende er avhengige av for å overleve økonomisk.


Regjeringen vil endre lovverket for å redde bedrifter fra konkurs

Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.


Nå sjekker skatteetaten søkerne og opplysningene opp mot ulike registre. I etterkant skal opplysninger bekreftes av revisor eller regnskapsfører. Juks kan ende med krav om tilbakebetaling med straffebeløp eller politianmeldelse.

Skatteetaten får også et søkbart register over støttemottakere klart i løpet av få dager. Skattedirektøren sier at åpenhet og tillit er en hjørnestein i skatteforvaltningen, og dette også skal ligge til grunn her.


Sunnmørsposten mener:

«Register for kontroll»


Dette er et viktig signal og tiltak. Et slikt register vil forebygge og bidra til å avsløre juks, gi allmennheten kontroll og styrke rettssikkerheten til den enkelte.

Fortsatt er det ting som må løses. Først og fremst er det likevel grunn til å gi ros for å ha fått både kontroll og system raskt på lufta.

Kjapt og rimelig trygt med andre ord. Men billig blir det ikke.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder