Sunnmørsposten mener:

Vegbygging på krabbegir

To og et halvt år etter at Nasjonal transportplan (NTP) trådte i kraft, er ikke et eneste av prosjektene i fylket som ligger inne i planen startet opp.   Foto: frode kleiveland

Leder

Ting tar tid. Det har vi etter hvert skjønt. Men vi mener det grenser til en liten skandale når det to og et halvt år etter at Nasjonal transportplan (NTP) trådte i kraft, ikke er startet opp et eneste av prosjektene i fylket som ligger inne i planen. Politikerne peker på Statens vegvesen og de peker tilbake.

Det er ikke åpenbart hvem som har skylden for at det til de grader drar i langdrag å få satt spaden i jorda. Det kan variere fra prosjekt til prosjekt, men konsekvensene er at det rammer næringslivet og innbyggerne i fylket, uavhengig av hvordan en fordeler skyld.


Prioriterer vedlikehold foran nye vegprosjekt

Flertallet i samferdselsutvalget i fylkeskommunen setter mer penger til fylkesvegene som krav nummer én i neste runde av Nasjonal transportplan (NTP).


Men ikke bare det. Så lenge en ikke får unna de prosjektene som allerede er vedtatt, kommer fylket i bakleksa i kampen om nye vegprosjekt. En får ikke gjennomslag fordi utbygginger som er vedtatt mange år tilbake ikke er gjennomført.

I juni neste år skal transportplanen rulleres. På det tidspunktet er i beste fall to av de seks prosjektene i fylket igangsatt. Det ene er Betna- Stormyra. Et prosjekt som for sikkerhets skyld er havnet i Trøndelag som følge av at tidligere Halsa kommune slo seg sammen og ble en del av nye Heim kommune. I disse dager sendes anbudspapirene på første av tre kontrakter ut.

Det andre er krabbefelt over Ørskogfjellet. Anbudet blir ifølge vegvesenet sendt utover sommeren og det kan da bli anleggsstart tidlig i 2021.


Vegprosjekter for 4,4 milliarder ennå ikke startet

I løpet av perioden 2018 til 2022 skal det bygges riksveger i Møre og Romsdal for 4,4 milliarder kroner. Så langt er ikke et eneste prosjekt startet opp.


Ny innfartsveg til Ålesund, strekningen Lønset-Hjelset utenfor Molde og Flatmark-Marstein og Stuguflaten- Rødstøl på E136 opp Romsdalen vil måtte bli med over i neste planperiode. I sum snakker vi om prosjektene med en samlet pris på rundt tre milliarder kroner.

Disse prosjektene har stått på fylket sin "kvote" i NTP i fire år, og vil bli stående som en del av fylket sine prosjekter også for perioden 2022 til 2026. Resultatet av det kan bli at prosjekt som kunne har kommet inn i neste fireårsperioden kan bli skjøvet ytterligere fram i tid.

Det skjer mens Møre og Romsdal har vært en taper om samferdselskronene de siste åtte årene. I denne perioden har Stortinget bevilget rekordbeløp til veg og jernbane. De siste fire årene er det i fylket bygget åtte kilometer nye riksveg mellom Tingvoll og Meisingset. Det er alt.


Ordførarprotest

— Uakseptabelt at Voldatunnelen ikkje er med

Ordførarane i Volda og Ørsta godtek ikkje Statens vegvesen sitt framlegg til prioritering av investeringsprosjekt inn mot ny Nasjonal Transportplan.


Dette skjer mens det pågår endeløse debatter om Møreaksen kontra Romsdalsaksen, nye veg fra Ålesund til Bjorli og bygging av Hafast.

Men å få bygge et krabbefelt mellom Stuguflaten og Rødstøl til 650 millioner kroner klarer en altså ikke, selv om det er på plass i Nasjonal transportplan. Forstå det den som kan.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder