Sunnmørsposten mener

Ny vindkraftpolitikk helt nødvendig

Olje- og energiminister Tina Bru (H) foreslår betydelig innstramming i regelverket for oppstart av vindkraftverk.  Foto: Terje Pedersen

Leder

Stortingsmeldingen om en ny vindkraftpolitikk vil kunne dempe konfliktene rundt utbyggingen av vindkraft på land. Sannsynligvis forhindrer jussen og den politiske viljen at meldingen får noen betydning for utbyggingen som akkurat har startet på Haramsfjellet.


Regjeringa vil stramme inn vindkraftutbygginga

To til tre år maksgrense frå konsesjonen blir gitt til byggestart er blant innstrammingane regjeringa foreslår i reglane for utbygging av vindkraft, melder NRK.


Her var statsråden helt klar da hun presenterte meldingen. «Gitte konsesjoner ligger fast. Dette er politikk for framtidige konsesjoner,» slo olje- og energiminister Tina Bru fast.

Men meldingen gir de som nå kjemper mot utbyggingen gode argumenter for hvorfor de aksjonerer. Med de kravene som regjeringen nå legger på bordet hadde det neppe blitt bygget vindturbiner på Haramsfjellet.


Hasteforslag om vindkraft i Stortinget:

Ber om ny sjekk av vindprosjektet på Haramsøya

- Vi ber om at olje-og energiministeren foretar en gjennomgang av alle de gitte vindkraftkonsesjonene for å forsikre oss om at alt er gjort riktig. Det er det som ligger i dette forslaget, sier Aps Else-May Norderhus.


Mer makt til kommuner, fylker og fylkesmenn. En langt mer åpen konsesjonsprosess, bedre informasjons til de som blir berørt av en utbygging og strengere krav til utbyggerne. Dette er noen av hovedkonklusjonen i den nye stortingsmeldingen.Det er neppe tvil om at de massive protestene en har sett det siste året vises igjen i den nye stortingsmeldingen. Hva dette vil få å si for framtidige produksjon av vindkraft gjenstår å se. Kombinasjonen av langt strenger konsesjonsvilkår, og det faktum at ordningen med grønne sertifikater og svært gunstige avskrivingsregler går ut neste år, vil nok føre til at det blir bygget mindre vindkraft i årene som kommer. Det er ikke uten videre en positiv effekt av dette.

Selv om vi akkurat nå har kraftoverskudd og lave strømpriser, viser prognoser at vi trenger betydelig økt strømproduksjon dersom vi gjennom det grønne skiftet skal elektrifisere bilparken, store deler av skipsflåten samt en rekke av plattformene i Nordsjøen. For å nå disse målene er vindkraft helt sentralt.

Men det er ikke tvil om at det er nødvendig å rydde opp i og stramme inn i dagens konsesjonsregelverk.


Vindkraft på Haramsfjellet:

Dette skjedde da Haram kommune sa ja til vindkraft

Vebjørn Krogsæter og resten av Senterpartiet i Haram var blant dei som stemte for vindkraft i det avgjerande året 2009.


Skal en lykkes med å øke produksjonen fra vindkraft på land må konfliktnivået ned. Det kan kun skje gjennom et tettere samarbeid mellom kommunene og staten som konsesjonsmyndighet. Videre at informasjonen til folk som bor i områder der vindkraft skal bygges ikke bare blir bedre, men at det er samsvar mellom det som vises på fine PowerPoint- presentasjoner fra utbyggerne, og det som kommer til syne når den faktiske byggingen skjer.

På disse områdene tar den nye stortingsmeldingen om vindkraft viktige skritt i riktig retning.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder