Sunnmørsposten mener:

Må være forberedt når elsparkesyklene kommer

Elsparkesykler finnes i tusentall i Oslo. De kommer også til Ålesund. Da bør kommunen være forberedt.  Foto: Ørn E. Borgen

Leder

Elsparkesyklene kommer på et tidspunkt også til Ålesund. Det gjør de fordi dette er en smart, relativt billig og enkel måte å ta seg rundt i byen på. I tillegg er det åpenbart god butikk å leie ut disse syklene. Derfor bør Ålesund være forberedt den dagen en utleier begynner å plassere sykler i byen.

Leder for kommunens komité for teknisk, miljø og samferdsel, Dag Olav Tennfjord (H), sier han ikke kjenner til at dette har vært oppe til behandling på politisk nivå i kommunen. Det bør noen gjøre noe med så snart det politiske livet er i gang igjen etter ferien.

Erfaringene fra Oslo og Bergen er at det ikke er enkelt for en kommune å regulere bruken av elsparkesykler. En mangler det nødvendige lovverket som skal til. Ett av problemene er parkeringen av syklene. Der må det på plass en form for regulering. I Oslo finner en syklene henslengt på fortau rundt i hele sentrum. Det er en utfordring for blinde og svaksynte, men også til hinder for folk som skal gå på fortauene.

Men det dreier seg om mer enn parkering alene. Kommunenes ansvar er å tilrettelegge for hvordan folk skal kunne bevege seg rundt i byen på ulike måter. Vi tror elektrisk mobilitet med ulike typer sykler kan komme til å øke betydelig de neste årene. Det er både en miljøvennlig og en brukervennlig måte å komme seg rundt på. Kommunens ansvar blir da å sørge for at en får tydeligere skiller mellom gående, syklende og kjørende. Det demper konfliktnivå og det forebygger unødige skader.

Ålesund kommune smykker seg med å være en del av den såkalte Smart City-satsingen i regi av FN. Skal en gjøre den statusen til noe mer enn festtaler, er det å legge til rette for nye former for å kunne bevege seg rundt i byen på, en åpenbar oppgave. I en by som Ålesund, med relativt trange gateløp og smale fortau, betyr det også noen tøffe valg når en skal dele på arealet. Skal det bli mer plass til gående og syklende må det bli mindre plass til andre, det vil i praksis si til bilen.

Elsparkesyklene er på kort tid blitt svært populære i flere av de større byene. Brukerne ser heller ikke ut til å la seg stoppe av vær og vind. Syklene er i bruk året rundt, men selvfølgelig mer om sommeren enn i resten av året.

Derfor bør Ålesund kommune ønske syklene velkommen, men samtidig ta høgde for at det vil kreve tiltak som både koster penger og som det vil bli debatt rundt.