Hvem kan få Venstre over sperregrensen?

Kampen om hvem som bli ny Venstre-leder går inn i sluttfasen. Vi tror Abid Raja er den som har det som skal til for å få Venstre over sperregrensen etter valget neste år.  Foto: Heiko Junge

Leder

Avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande fikk velfortjent ros etter sin siste opptreden som leder i partilederdebatten torsdag kveld. Grande har gjort et imponerende stykke arbeid med skaffe Venstre makt, innflytelse og en partigruppe på Stortinget. Hun var den som måtte overta da Lars Sponheim ikke klarte få partiet over sperregrensen under valget i 2009, og hun er den eneste Venstre-lederen etter partisplittelsen i 1972 som har klart å få partiet over den magiske sperregrensen på fire prosent ved to påfølgende stortingsvalg. Det skjedde ved valget i 2013 og ved valget i 2017.

Om et år venter en ny kamp mot sperregrensen. Det blir ingen liten jobb. Det viser meningsmålingene med all tydelighet.

Ifølge valganalysenettstedet Pollofpolls har Venstre på gjennomsnittet av alle meningsmålinger vært over fire prosent bare to ganger de siste to årene. Det var på målingen i juli 2019, der partiet fikk et snitt på 4,0, og på målingen i juni 2018, der Venstre fikk en oppslutning på 4,1 prosent. Den laveste snittmålingen partiet har hatt er på usle 2,2 prosent. Det sier litt om hvilke jobb som venter den nye partiledelsen.

I kjent Venstre-stil har kampen om hvem som skal overta etter Skei Grande pågått i måneder. Koronapandemien har ikke gjort prosessen lettere, og etter hvert har et helt kobbel av kandidater blitt koblet til den ledige posisjonen som partileder.

Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Iselin Nybø er de fire navnene valgkomiteen nå har på blokka. At komiteen denne uka måtte gi beskjed om at de trengte mer tid, kom neppe som noen stor overraskelse. At valgkomiteen skal klare å komme opp med en enstemmig innstilling til landsmøtet, er det få som tror.

Vi har ikke grunnlag for å spekulere i hvem av de fire som ligger best an. Det er politiske skillelinjer mellom dem. Den tydeligste kan se ut til å være mellom Rotevatn og Raja. Raja står sterkest i det mer tradisjonelle distrikts-Venstre, mens Rotevatn paradoksalt nok står sterkest i de største byene.

Det er mange egenskaper som teller med når et parti skal velge leder. Men snevrer vi det inn til et spørsmål om hvem som har de beste forutsetningen for å klare å løfte partiet over den magiske grensen på fire prosent ved valget neste år, tror vi det er Abid Raja.

Han skaper en begeistring og utstråler energi som partiet sårt trenger. Så gjenstår det å se om han er en leder som kan skape et forutsigbart og gjenkjennelig Venstre. Det hersker det vel noe mer tvil om.