Sunnmørsposten meiner:

«Må skjerpe tonen i korona-kampen»

Forsiktig: Helseminister Bent Høie (H) stolar framleis på at det er mogleg å mane fram dugnadsviljen igjen i kampen mot koronasmitten, og er forsiktig med strenge smittevernpålegg.  Foto: Trond Reidar Teigen/ NTB Scanpix

Leder

Eit stort fleirtal trur ikkje at folk flest i Norge følgjer råd for å hindre spreiing av koronasmitte. At tilliten mellom oss er sviktande, er likevel kanskje det minst alvorlege.

Verre er det at når folk svarar slik i undersøkinga til Norsk koronamonitor, så byggjer det på realitetar – og det kan få alvorlege konsekvensar.


Låg tillit blant nordmenn til at folk følgjer smittevernråd

65 prosent svarer at dei ikkje har tillit til at folk flest i Noreg følgjer råd for å unngå koronasmitte, ifølgje Norsk koronamonitor. Smittebekymringa aukar.


Tillitssvikten kan verke sjølvforsterkande og svekkje viljen til innsats.

«Winter is coming». Helseminister Bent Høie (H) sin referanse til Game of Thrones i pressekonferansen om koronasituasjonen fredag spelar på den smitteoppblomstringa vi har sett i det siste. Fleire store lokale smitteutbrot og ein generell smitteauke gir grunn til uro.

Den gradvise gjenopninga av samfunnet, stor reiseaktivitet og generell slitasje på innsatsviljen er forklaringa.


FHI: Norge kan bli rødt om to uker

I en ny rapport anslår Folkehelseinstituttet en kraftig oppgang i smitten i Norge de neste tre ukene.


Kontrasten til dei tomme gatene i slutten av mars er stor. I butikkar og kjøpesenter, i utelivet og på privatfestar og i den daglege omgangen mellom folk har vi tatt eit langt steg tilbake til normalen.

Kriseforståinga er svakare enn i vår, og etterlevinga av tiltaka er dårlegare.

Faddarfestar som glir ut fortare enn alkoholen glir inn er ikkje det einaste dømet. Køen i svenske grensebutikkar same kveld som partileiarane torsdag debatterte koronasituasjonen på TV seier sitt.


Guldvog: Vi må forenkle retningslinjene

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet seier dei vil jobbe saman med FHI for å forenkle koronainformasjonen frå styresmaktene.


Vi er ikkje lenger like skjerpa. Svært mange av oss leitar heller etter smotthola i regelverket eller argument for få unntak enn måtar vi kan gjere ein innsats. Reglar styrer oss meir enn resultat.

Det er difor ikkje rart at folk svarar det dei gjer i Norsk koronamonitor.

For helsestyresmaktene fortel dessverre dette noko meir. Det er langt lettare å skulke unna dugnaden om du ser – eller trur, at dei fleste andre gjer det.


Kraftigste smitteøkning i Frankrike siden mai

Over 2.500 nye koronasmittede ble registrert i Frankrike de siste 24 timene, opplyste helsemyndighetene onsdag. Det er det høyeste tallet siden mai.


Difor kan innstramminga helsestyresmaktene no prøver å gjennomføre, bli ekstra vanskeleg.

Vi er i ein betre situasjon no enn i mars.

Helse-Norge er langt betre rusta til å takle smitten no enn då, både med utstyr, beredskap og kompetanse. Kunnskapen om Covid 19 er også større, og kommunane har kraftig styrka sin kapasitet på både smittesporing og testing.


Høie: Ny testrekord i forrige uke

I forrige uke ble over 40.000 testet for koronaviruset. Det er ny rekord, ifølge helseminister Bent Høie (H).


No er sommarferien over for alvor. Skulane er i gang att, og bussane blir pakka med arbeidspendlarar.

Svært mange hadde nok venta at Regjeringa fredag skulle gi råd om bruk av munnbind på all kollektivtransport. Rådet vart i staden forsiktig og avgrensa til Indre Østfold og trafikk i Oslo-området.


Tilrår munnbind på fulle bussar og tog i Oslo og i Indre Østfold-regionen

Regjeringa tilrår at folk i Oslo og Indre Østfold-regionen bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umogleg å halde éin meters avstand.


«Winter is coming».

Vi kan styre kor mørk og kald den blir.

Mørkast blir den om vi må gå på ei ny nedstenging.

Mykje tyder på at Regjeringa må skjerpe tonen og gi klare pålegg for å hindre at det skjer.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder