Sunnmørsposten mener

Oppsiktsvekkende gladnyhet fra Ekornes

Ordreinngangen til Ekornes er så stor at konsernet må ansatte flere.  Det er en oppsiktsvekkende gladnyheten i en situasjon der koronapandemien har skapt en global lavkonjunktur.  Foto: Staale Wattø

Leder

Ordreinngangen til Ekornes er så stor at konsernet må ansette flere. Det er en oppsiktsvekkende gladnyhet i en situasjon der koronapandemien har skapt en global lavkonjunktur.

Møbelkonsernet regner med å måtte øke bemanningen med mellom 15 og 20 nye personer for å ta unna for den økte etterspørselen. Ekornes og Sykkylven kommune ble hardt rammet da Norge måtte stenge ned landet i mars. I en periode lå Sykkylven på landstoppen i arbeidsledighet. Det er heldigvis ikke tilfelle lenger.


Ekornes treng 15-20 nye tilsette

Ordrane strøymer inn til møbelprodusenten Ekornes. Pågangen er så stor at konsernet må tilsette meir folk.


Reiseliv, hotell og restaurant er bransjer vi ser fortsatt sliter, selv om flere enkeltbedrifter har hatt en bra sommer. Arbeidsledigheten i fylket var på 4,2 prosent ved utgangen av juli. Det var 5.878 personer helt uten arbeid, mens rundt 9.800 var helt eller delvis uten arbeid. Dette er fortsatt svært høye tall.

I kombinasjon med de store utfordringene vi ser innen skipsbygging og maritim sektor, er det ingen grunn til å avblåse krisen koronapandemien skaper.

Det positive er at tallene fra NAV viser at arbeidsmarkedet i fylket gradvis har blitt bedre, samtidig med at de mest inngripende tiltakene mot viruset er blitt lettet på. Dette viser hvilken hårfin balansegang det er mellom tiltak som er tilstrekkelige til å holde kontroll med virusspredningen, samtidig som vi klarer å holde hjulene i gang i næringslivet.


Tilsette ofrar ei ferieveke for å jobbe

Mange av dei tilsette hos Ekornes har sagt seg villige til å arbeide den første ferieveka i sommar. Årsaka er tjukke ordrebøker.


Å lykkes med denne balansegangen er uhyre viktig da en så stor del av arbeidsplassene i vårt fylke er konkurranseutsatt industri med en stor eksportandel. Vi har ikke som Oslo, og flere av de største byene her i landet, en stor offentlig sektor å lene oss på som i mindre grad er direkte berørt av de tiltakene som settes inn. Derfor er det også helt avgjørende at vi nå klarer å få kontroll på de nye utbruddene, uten at en må gå til mer drastiske tiltak enn hva som allerede er tilfelle.


Ekornes: Full drift, ekstra skift og overtid

For kort tid siden var det permitteringer over en lav sko. Nå er det full drift, ekstra skift og overtid. Ekornes er allerede over den verste koronakrisa.


Da er det viktig at bedrifter som Ekornes, til tross for at den globale økonomien stuper, klarer å opprettholde salget. Ikke bare det, men at de til og med må ansette mer folk for å ta unna ordrene som strømmer inn. Det er imponerende og svært gledelig både for vårt område, og sikkert også for de kinesiske eierne.