Sunnmørsposten mener

Myndighetene må våkne om verftskrisen

Myndigheten må nå få øynene opp for den verftskrisen som seiler opp. Vi står i en situasjon der en i løpet av de neste par årene kan ende opp med masseoppsigelser, og der flere store verft risikerer konkurs.  Foto: Staale Wattø

Leder

Myndigheten må få øynene opp for den verftskrisen som er under oppseiling. Vi står i en situasjon der en i løpet av de neste par årene kan ende opp med masseoppsigelser, og der flere store verft risikerer konkurs.

Rapporten fra Menon Economics som kom onsdag bør være en vekker for det politiske miljøet om hva som kan være i vente, dersom en ikke allerede nå starter arbeidet med en plan for hvordan en skal få denne viktige industrien gjennom de problemene som etter alt å dømme kommer. Det er framtida til store tradisjonsrike skipsbyggere som står på spill. De har en kompetanse som det kan bli svært vanskelig å få bygget opp igjen, dersom flere av de store verftene går over ende.


Ny rapport spår verftskonkurser

Rapport: Stor fare for at flere av de største verftene får konkurs innen 2022

Det fastslår analyseselskapet Menon Economics i en ny rapport. De tror at de neste to årene vil 5.200 arbeidsplasser ved verftene forsvinne. På toppen av det mener de faren er stor for at flere av de større verftene går konkurs innen 2022.


Bildet er ikke entydig. Mange av de mindre verftene som har satset inn mot bygging av mindre fiskefartøy, servicebåter til oppdrettsnæringen samt reparasjon og vedlikehold, har langt bedre utsikter. Det ser ikke ut til at det er her problemene kommer.

Det er de store verftene som kan komme til å møte veggen. Det er verft som fram til oljeprisfallet i 2014 hadde vokst seg store på å bygge offshore supply-båter. Det dreier seg om Vard, Ulstein, Kleven og Havyard for å nevne noen. Disse verftene har de siste årene brukt store penger på å omstille seg fra å bygge offshore supply-skip, til å kunne bygge mindre cruisefartøy. Ofte omtalt som ekspedisjonsskip. Dette var et sterkt voksende marked helt til koronaen dukket opp.

Nå er det stopp. Hele cruisebransjen ligger ned som følge av pandemien, og det kan bli lenge til neste gang de kontraherer nye skip.


Green Yard-gründer Hans Jørgen Fedog om Kleven-kjøpet:

– Hadde ikkje kjøpt verftet dersom det låg i Oslo

– Der oppe er dei skikkeleg påskrudd, seier Hans Jørgen Fedog i Green Yard når han omtalar vår lokale verftsnæring.


Det er dette som er disse verftene sine store utfordring. I dag har de fleste av dem nok å gjøre. Rett nok sliter de kraftig med å tjene penger på skipene de bygger, men de har arbeid til et godt stykke ut i 2022. Men da kan det bli bråstopp, dersom vi legger til grunn analysen fra Menon.

Det er her myndigheten må være i forkant. Dette dreier seg ikke om å gi statsstøtte til ulønnsom industri. Det dreier seg om å opprettholde skipsbyggingskompetansen her i landet. Politikerne snakker mye om overgangen til nullutslippssamfunnet og det grønne skiftet. Skipsbyggingsindustrien vil kunne være med å gjøre det om fra ord til handling.Men da må næringsministeren og Stortinget ligge i forkant og se hvilke problemer skipsverftene nå er på veg inn i, for så legge en plan for hvordan en skal få bransjen gjennom den krisen som etter alle solemerker kommer.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder