Sunnmørposten mener

«Alle må med i den omstillingen som venter»

NHO-sjef Ole Erik Almlid har presenterte en analyse av hvilken retning Norge bør gå de neste 10-årene.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

Et ryddig og godt organisert arbeidsliv er en viktig suksessfaktor for norsk næringsliv

Leder

NHO har laget en omfangsrik analyse av hvilken retning de mener Norge bør gå de neste 10-årene. Det må skapes flere arbeidsplasser i privat sektor, klimagassutslippene må ned og vi må bli enda mer digitale. Tiden da vi kunne lene oss på oljen er forbi. Gullalderen er slutt, er beskjeden fra NHO.


NHO frykter en svart høst for reiselivet

Hver fjerde reiselivsbedrift frykter konkurs og hver tredje frykter oppsigelser. Etter tøffe tak for reiselivet i vår og sommer kan høsten bli svart, tror NHO.


Bakteppet er at statens inntekter fra olje- og gassektoren vil gå ned i årene som kommer, samtidig som en rekke offentlige utgifter vil øke.

For å møte denne situasjonen vil NHO ha kutt i velferdsgoder, øke bruken av midlertidige ansettelser i arbeidslivet, større innslag av private aktører innen helsevesenet og nye skattelettelser. Dette er gjenkjennelige politikk fra NHO.


NHO seier nei til alle lønnstillegg i år

NHO vil ikkje gi noko lønnstillegg under forhandlingane i år. Dei avviser òg auke i minstelønnssatsane. – Rørsle i rett retning, seier Fellesforbundet.


Det neste 10-året vil nok bli langt mer krevende enn den gullalderen vi har vært gjennom de siste 15 årene. For å klare opprettholde den velferdsstaten vi har i dag ha kreves det omstilling, noen som gjør at både de store organisasjonene og partiene på Stortinget må våge å ta noen upopulære debatter.

NHOs påpekning av veksten i offentlig sektor er på sin plass. Det er en debatt som har vært mer eller mindre fraværende på tross av at vi de siste sju åra har hatt et borgerlig styre her i landet.


NHO: -Det verste ligger trolig foran oss

NHO mener regjeringen presenterer mye bra i sin tredje krisepakke, men tror Norge kan stå foran flere år med stor arbeidsledighet.


En diskusjon om skattenivået vil også tvinge seg fram, men det vil også debatten om de økte forskjellen vi har sett utvikle seg de siste årene.

Samtidig med at folk flest har hatt svært god reallønnsutvikling, har vi sett en kraftig vekst i lederlønninger både i privat og offentlig sektor. Det har skjedd samtidig med at vi også her i landet ser framveksten av en gruppe mennesker som lever helt ned mot eksistensminimum.

I den omstillingen vi må gjennom må ikke spørsmålet rundt sosial utjevning glemmes. Det er en diskusjon som er viktigere enn noen gang. Det er bare å se til USA hvor galt det kan gå om ikke dette perspektivet er med.


NHO etterlyser utvidet permitteringsordning

NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker at er krisen i bedriftene ikke over og etterlyser en utvidet permitteringsordning.


Et ryddig og godt organisert arbeidsliv er en viktig suksessfaktor for norsk næringsliv. Folks trygghet for jobb og inntekt har ført til at vi har klart å gjennomføre omstillinger uten store streiker og et høyt konfliktnivå. Det er verdier vi må ta med oss inn i de omstillingen vi skal gjennom i årene som kommer.

På det området har NHOs vegkart for Norge det neste 10-året sine svakheter.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder