Sunnmørsposten mener

«Reiselivet må samle kreftene»

Sommersesongen i Geiranger ble helt annerledes med frafall av utenlandske turister. Vi tror tiden nå er inne for å danne et selskap som samler hele reiselivet i fylket. .  Foto: Staale Wattø

Fylket har destinasjoner i verdensklasse liggende som perler på ei snor

Leder

Reiselivet i Møre og Romsdal sitter på en rad fantastiske turistattraksjoner. Vi mener tiden nå er inne for å samle seg om et felles reiselivsselskap som skal ha som oppgave å markedsføre hele fylket.

Koronapandemien kaster mørke skygger over reiselivet. En god sommer til tross, utover høsten og vinteren venter tøffe måneder for mange reiselivsbedrifter. Denne tiden bør brukes til å ruste seg for den dagen vi har en koronavaksine, og vi igjen kan åpne grensene mot utlandet.


Ber om innspel til stoppestadar

Startar ny hurtigbåtrute 8. juli

Cruise Service har fått konsesjon på rutedrift mellom Ålesund og Stad, og tek sikte på å starte opp 8 juli, når den nye Byfjordkaia er klar ved rutebilstasjonen i Ålesund.


Det er så smått i gang er prosess der en skal se på mulige framtidige måter å organisere reiselivet i fylket på. I dag jobber reiselivsselskapene med markedsføring og produktutvikling gjennom to ulike destinasjonsselskap. Det er Visit Nordmøre og Romsdal og Destinasjon Ålesund og Sunnmøre. I tillegg kommer selskapet Geiranger Utvikling AS.

Diskusjonene rundt hvordan en best organiserer reiselivet i fylket har pågått i flere 10-år. Tallet på destinasjonsselskap har da også gått ned. Romsdal og Nordmøre har gått sammen og Sunnmøre har i hovedsak slutten seg sammen under paraplyen Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Vi tror tiden er inne for å ta det et steg videre til et selskap som samler hele reiselivet i fylket. Sterkere sammen, er det noe som heter. Det tror vi i høyeste grad gjelder reiselivet i den situasjonen de nå står i.


Ålesund:

Se, en turist i Ålesund!

Egentlig planla de gjenåpning først neste uke. Men det var så mye folk på døra, at de like godt åpnet tirsdag.


Fylket har destinasjoner i verdensklasse liggende som perler på ei snor gjennom alle de tre fogderiene. Fra Atlanterhavsveien i nord, via Trollstigen, Geiranger og videre ut til Ålesund. Vi kan legge til Hjørundfjorden, Runde og Smøla, for å nevne noen. Alt innenfor en reiseavstand på mindre enn en dagsetappe kjøring.

Vi kan ikke skjønne annet enn at denne rekken av attraksjoner vil ha gjensidig interesse og nytte av et nærmere samarbeid. Konkurransen står ikke mellom Geiranger, Ålesund og Atlanterhavsveien. Konkurransen er i stor grad rettet mot Rogaland og Prekestolen, mot Flåm og Bergen, Helgelandskysten og Lofoten.


Nesten 700 bedrifter i fylket har fått 28 millioner i korona-støtte

Store og små bedrifter i hele fylket har foreløpig fått litt over 28 millioner kroner i korona-støtte.


Til sjuende og sist er det de enkelte reiselivsbedriftene som avgjør dette. Vi håper den prosessen de nå skal i gang med vil synliggjøre fordelen med et nærmere samarbeid. Om det beste er å slå sammen de to selskapene, eller etablere noe helt nytt, er noe av det som må avklares.