Sunnmørsposten mener

Høyre fra blått til lysegrønt

Statsminister Erna Solberg på Høyres landsmøte på Gardermoen. Nå skjerper Høyre miljøprofilen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Vidar Ruud

Leder

Erna Solberg har gjort Høyre til et lyseblått sentrumsparti. Nå gjør Solberg også partiet grønnere. Det kan få betydning for kampen om regjeringsmakta etter valget neste år.

Fredag var Høyre samlet til et kort og en smule amputert landsmøte på Gardermoen. Rett i forkant av landsmøtet la partiets programkomité fram det første utkastet til nytt partiprogram som skal vedtas på det som forhåpentligvis blir et normalt landsmøte til våren.


Erna Solberg vil satse på hydrogen

Hydrogen og utsleppsfrie ferjer blir viktige stikkord for industrisatsingane statsminister Erna Solberg vil ha på plass for å løfte Noreg ut av krisa.


En svært stor del av Solbergs tale dreide seg om hvordan vi skal løse klimautfordringene. I utkastet til nytt program blir partiets miljøprofil skjerpet.

Elektrifiseringen av bilparken og ferjeflåten skal følges opp med ytterligere satsing på elektrifisering av oljeinstallasjoner på sokkelen og innen havbruk. I tillegg varsler Solberg at regjeringen har store ambisjoner innen satsing på hydrogen til bruk innen skipsfart og tungtransport.


Høyre vil ha nullutslippssone for ferjer i Norden

Høyre vil ta initiativ til å gjøre ferjetrafikken mellom de nordiske landene til en nullutslippssone.


Rekken av tiltak er ikke nye, men det er interessant å se hvordan partiet nå meisler ut en langt tydeligere miljøprofil. Det gjør de fordi de mener det er nødvendige grep for at Norge skal klare å innfri sine miljøforpliktelser, men partiet ser nok også at dette er smart for å komme nye velgere i møte.

MDG har på kort tid vokst fram som et parti å regne med i områder av landet hvor Høyre står sterkt. Det gjelder særlig i de største byene og omlandet rundt. Det er disse unge, miljøbevisste velgerne Høyre nå starter jakten på.

En skjerpet miljøprofil er uproblematisk i forhold til regjeringspartnerne i Venstre og KrF, men skaper større avstand til Fremskrittspartiet. Det er nok Erna Solberg fullstendig klar over, uten at det ser ut til å bekymre nevneverdig.


SSB: Veksten i norsk økonomi vil gå saktere fremover

Norsk økonomi har hentet inn halvparten av fallet siden koronapandemien rammet i mars, men herfra vil innhentingen gå langsommere, ifølge nye SSB-prognoser.


Gitt at koronapandemien har kommet under kontroll, kan miljø og klima bli en av de store sakene i valget neste år. MDG påberoper seg å være et parti uavhengig av blokkene på Stortinget. Kampen om deres gunst kan bli svært viktig.

Frp og Senterpartiet framstår som de to klart mest klimaskeptiske partiene, mens Arbeiderpartiet sliter med store indre spenninger i forholdet mellom klima kontra arbeidsplasser innen olje- og gassindustrien.

For Høyre ligger det nok derfor også en maktpolitisk vurdering bak. En tydelig skjerping av miljøprofilen kan være et forsøk på å gjøre det vanskeligere for MDG å velge en rødgrønn blokk, dominert av Ap og Sp, framfor Høyre etter valget neste år.