Sunnmørsposten meiner:

«Mørke tider for reiselivet»

Tap: Reiselivet har tapt store summar i inntekter i år, trass i at nordmenn gjorde Norge til sitt ferieland i sommar.   Foto: Staale Wattø

Leder

I juli kunne ein få inntrykk av at ferierande nordmenn berga reiselivet frå koronakrisa. Mange stadar, blant anna i Ålesund, var det knapt eit hotellrom å oppdrive.

Tala fortel ei heilt anna historie for 2020. Ein analyse frå NHO slår fast at norsk reiseliv har tapt heile 30 milliardar i inntekter dei sju første månadane i år. Hausten byr ikkje på noko lysning.

Tvert om. Yrkestrafikken og marknaden for kurs og konferansar gjer at det ser bekmørkt ut. Behovet for krisehjelp er skrikande.


NHO frykter en svart høst for reiselivet

Hver fjerde reiselivsbedrift frykter konkurs og hver tredje frykter oppsigelser. Etter tøffe tak for reiselivet i vår og sommer kan høsten bli svart, tror NHO.


Reiseliv og transport er mellom dei bransjane som er absolutt hardast råka av koronapandemien. Reiserestriksjonar og karantenereglar slo i vår botnen heilt ut av marknaden. Kurs, konferansar og konsertar vart avlyst, og folk slutta å reise.

Ved utgangen av mai var nær ein tredel av arbeidsstyrken i reiseliv og transport registrert som arbeidssøkarar hos NAV. I dag er dette redusert til knapt ein tiandepart, men framleis toppar bransjen NAV-statistikken.


Tre av ti reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser

I en ny medlemsundersøkelse fra NHO svarer 28 prosent av reiselivsbedriftene at de har planer om oppsigelser som følge av koronautbruddet.


Nordmenn på ferie i heimlandet fylte opp hotell, campingplassar og restaurantar i nokre veker i sommar, og mange i bransjen jubla.

Men rushet tok slutt like kjapt som det starta. Året sett under eitt monna dette lite.

Bortfallet av utanlandske turistar og innanlandsk yrkestrafikk er det som dominerer året. Størst utslag gjer tapet av utanlandske turistar med nær 25 milliard i tapte inntekter frå januar til og med juli. Og norske reisande har lagt att over 10 milliard mindre enn i fjor.


Nybø: Krisa i reiselivet er den nye normalen

Næringsminister Iselin Nybø (V) ber reiselivet slutte å kalle situasjonen sin for krise. – Vi må heller finne ut korleis vi skal leve med dette, seier ho.


I dag er det ingen jubel å høyre frå bransjen. Sjølv med dei mest positive scenaria vil hausten og vinteren bli svært krevjande. Det vil ta tid før folk byrjar å reise som før.

Samstundes er kompensasjonsordninga som har gitt bedrifter i reiselivet til saman 1,2 milliardar i krisetilskot, er skrota frå 1. september. Ei ny ordning er enno ikkje på plass.

Sjølv om regjeringa har lova at nye, målretta tiltak vil kome i løpet av hausten, er dette kritikkverdig. Dette skaper både akutte problem for enkeltbedrifter og usikkerheit for ein bransje. «Respektlaust», meiner adm. direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv.


SSB: Veksten i norsk økonomi vil gå saktere fremover

Norsk økonomi har hentet inn halvparten av fallet siden koronapandemien rammet i mars, men herfra vil innhentingen gå langsommere, ifølge nye SSB-prognoser.


Unødvendig og klønete er det også. Dette både kunne og burde ha vore ugjort.

Regjeringa må rette opp feilen ved å få innhaldet i ein ny krisepakke raskt på bordet, og den må ha kraft nok til å berge næringa gjennom denne krisevinteren.

Elles kan mange bedrifter i transport og reiseliv kome til å bukke under. Livsverk og arbeidsplassar vil gå tapt, og lokalsamfunn der reiselivet er ein berebjelke kan verte hardt råka.