Sunnmørsposten mener:

Viktig å stimulere til omstilling

Spisser: Næringsminister Iselin Nybø (V) spisser krisepakken for reiselivet for å gjøre den mer treffsikker og stimulere til omstilling.  Foto: Annika Byrde/ NTB Scanpix

Leder

Regjeringens nye krisepakke ser så langt ut til å kunne gi bedrifter i reiselivet og eventbransjen nødvendig pustehjelp. Samtidig blir ordningen smalere og mer spisset. Det er like nødvendig.

Krisehjelp handler ikke bare om å åpne lommeboka mest mulig. Enda viktigere er at ordningene treffer godt.

Krisepakkene skal gi hjelp til overvintring for bedrifter som normalt ville klart seg godt. Samtidig skal ordningene påskynde og gi handlingsrom til nødvendig omstilling.


Virke: Reiselivet vil miste 2 av 3 omsetningskroner i år

NHO og Virke venter brede støtteordninger når regjeringen mandag legger fram en ny krisepakke for bedrifter som er rammet av koronapandemien.


I vår bar krisepakkene preg av å være rein nødhjelp. De måtte raskt ut og de måtte være store nok til at de skapte trygghet for at det «ikke skulle stå på penger».

I dag har vi langt mer kunnskap om hvordan og hvem krisa treffer og hvilke tiltak som har best effekt. Fortsatt er det behov for å gi kriseramma aktører forutsigbarhet og den tryggheten som ligger i det.

Både reiselivet og arrangører av festivaler og konferanser har tapt store penger så langt, og de har ikke utsikter til noen snarlig løsning på krisa, slik vi har sett i enkelte andre bransjer. Effekten av Covid 19-pandemien skaper utfordringer både på kort og lang sikt.


Prislappen på koronatiltakene så langt: 126 milliarder kroner

Regjeringen har så langt i år brukt 126,3 milliarder kroner på koronatiltak, viser nye tall. Det er langt mindre enn de egentlig trodde.


Lokale smitteoppblomstringer skaper uforutsigbarhet, og bidrar til at det nesten er umulig å planlegge større konferanser. Markedet er i stor grad dødt. Usikkerheten rundt hvor langt vi er kommet i kampen mot pandemien neste år, gjør også at reiselivsbedriftene verken kan planlegge for eller regne med en normalsommer neste år.

I tillegg til å legge en milliard i potten for en ny kompensasjonsordning som skal dekke uunngåelige faste kostnader for bedrifter med stort omsetningsfall, legger Regjeringen også inn 250 millioner i en omstillingspakke. Denne pakken bygger på en tidligere, tilsvarende pakke, og skal hjelpe bedriftene på å forberede seg på endringene i markedet.


Regjeringen vil hjelpe flyselskapene ut året

Regjeringen ønsker å forlenge lånegarantiordningen for luftfart fram til nyttår. Målet er å hjelpe norsk luftfart gjennom en krevende økonomisk periode.


Næringsministeren har tidligere fått mye kritikk for å ha omtalt krisesituasjonen som den nye normalen, og at vi må lære oss å leve med den.

Tolket i verste mening er det en klønete uttalelse. Tolket i beste mening setter hun fingeren på noe svært viktig. Konsekvensene av pandemien vil ikke bli svært langvarige for denne delen av næringslivet, men vi snakker også om varige spor.

Derfor er det viktig med tiltak som stimulerer til omstilling. Dessuten må spissingen av krisepakken være så god at den treffer der den trengs mest og at den treffer de bedriftene som skal utgjøre framtida i disse bransjene, ikke sementere næringa som den har vært.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder