Sunnmørsposten mener:

«Bør bremse gjeldsveksten mer»

Seler godt: Boligmarkedet har klart seg godt gjennom denne krisa så langt, men det er ikke noen garanti for framtidige kriser.  Foto: Jarl Fr. Erichsen/NTB

Leder

Finanstilsynet vil ha strengere regler for boliglån for å redusere risikoen for en gjeldsdrevet smell i norsk økonomi. Historien forteller oss at det kan være lurt å lytte til slike råd.

Sjøl om vi har unngått å gå på en slik smell etter tiår med voksende gjeldsgrad for norske husholdninger, betyr ikke det at risikoen er lav. Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til finanskrisen for å se hvor galt det kan gå.

Det kan være smart å trykke litt på bremsen nå, heller enn at vi blir nødt til å nødbremse ved en krise.


Finanstilsynet vil senke lånetaket og skjerpe utlånskravene

Finanstilsynet foreslår å senke grensen for hvor mye privatpersoner kan få i lån og vil innskrenke bankenes mulighet til å utøve skjønn i sin utlånspraksis.


Dagens boliglånsforskrift ble innført i 2015. Lokket av vedvarende lav rente og sterk vekst i boligprisene hadde husholdningene tatt opp stadig mer lån, og enkelte fryktet at en boligboble var under oppseiling. Senere har boliglånsforskriften blitt strammet inn, blant annet etter at 2016 ga nye prisrekorder og ny gjeldsvekst for husholdningene.

Innstrammingene har hatt effekt. Veksten i boligprisene har de siste årene ligget på et mer moderat nivå. Veksten i husholdningenes gjeldsgrad flatet ut.


Finansdepartementet avvikler krisetiltak for boliglån

Finansdepartementet vil ikke videreføre de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og brukslånsforskriftene etter tredje kvartal.


Krav til hvor stor egenkapitalen må være og et tak på hvor stor gjelden kan være i forhold til inntekt er av hovedelementene i forskriften. Nå ønsker Finanstilsynet igjen å senke taket på maksimalt lån fra fem til 4,5 ganger brutto årsinntekt, samt å gi bankene mindre rom for avvik fra hovedregelen.

Både Eiendomsmeglerforbundet og Eiendom Norge reagerer svært negativt. De mener det er uklokt å stramme inn mer nå.


Jensen mener dagens boliglånsforskrift fungerer ganske godt

Finansminister Siv Jensen (Frp) understreket i sin tale på Frps landsstyremøte at det ikke er Finanstilsynet som bestemmer boliglånsforskriften.


Tilsynet foreslo også i fjor høst å senke makstaket fra fem til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Den gang sa daværende finansminister Siv Jensen (Frp) nei. Hun mente at forskriften fungerte godt nok. Heller ikke Norges Bank støttet Finanstilsynet.

Siden den gang har Norge skiftet finansminister, landet er i økonomisk krise og rentene er satt ned. For boligmarkedet har konsekvensene av krisa vært minimale. Vi har heller ikke fått noe ras av konkurser eller tvangsinndrivelser av misligholdte lån.

Likevel bør koronakrisa være en vekker.

Kriser oppstår med jevne mellomrom. Vedvarende høy arbeidsledighet eller sterk renteøkning kan sende sjokk inn boligmarkedet. At det har gått bra så langt, betyr ikke at det fortsetter å gjøre det.

Boliglånsforskriften kan ikke redde oss når krisen er her, bare gjøre oss bedre rusta til å møte den.