Sunnmørsposten mener

«Tid for å avslutte aksekrangelen og bygge Møreaksen»

Møreaksen: Nå kan omsider et stort og viktig prosjekt også blir gjennomført også her i fylket. Da bør en stå sammen for å få det realisert. Blir det en ny utsettelse kan det bli lenge til neste gang et stort vegprosjekt i fylket blir bygget.  Foto: Møreaksen AS

Leder

Statens vegvesen har presentert sine planer for hvilke vegstrekninger de vil prioritere byggingen av de neste årene. Her ligger Møreaksen inne med en startbevilgning på 2,5 milliarder kroner fra 2022.

Det er fortsatt skjær i sjøen før en er kommet til byggestart av ny ferjefri veg mellom Ålesund og Molde. Et av dem er hvor store de økonomiske rammer blir i årene som kommer for investeringer innen samferdsel.


Leder i transportkomiteen

Frykter gigantoverskridelser på jernbane skyver Møreaksen ut i tid

Helge Orten frykter at de store overskridelsene på jernbaneutbygginger kan skyve store vegprosjekt ut i tid. Et av prosjektene som kan rammes er Møreaksen.


Det andre, som i forhold til å realisere Møreaksen er minst like viktig, er kampen om hvordan vegmilliardene skal fordeles blant rekken av prosjekter langs E39. Slik statusen er fra 2022 og utover er det to nye prosjekt som er klare for bygging. Det er Hordfast sør for Bergen og Møreaksen. I begge prosjektene er kostnadene kuttet betydelig.

For Hordfast, som har en totalpris på 37 milliarder kroner, foreslår Statens vegvesen en startbevilgning på en milliard kroner, mens de for Møreaksen, som har en pris på 24 milliarder kroner, legger de inn en startbevilgning på 2,5 milliarder.


Leserinnlegg:

«Møreaksen eller Hafast?»

«Møreaksen og Hafast – hand i hand» skriver Helge Orten i et avisinnlegg i Sunnmørsposten 24. september. 


Vi tviler på at Hordfast og Møreaksen blir bygget samtidig. Det henger sammen med at Stortinget ønsker at investeringer i nye store prosjekter skal fordele seg utover på de ulike utbyggingskorridorene over hele landet. At Statens vegvesen legger inne en høyere startbevilgning for Møreaksen enn for Hordfast, er et signal om at Møreaksen kan bli realisert først.

Vi ser at noen av forkjemperne for Romsdalsaksen mener selskapet Nye Veier skal stå som utbyggere av denne strekningen. For det første er det ikke noe som tyder på at Nye Veier vil bygge en fjordkryssing langs Romsdalsaksen. Fortsatt ferje er et av alternativene de operere med. For det andre vil en, dersom en overlater dette prosjektet til Nye Veier, ikke lenger har kontroll med når det gjennomføres. Det vil bli helt opp til dem å bestemme.


Hareide: NTP kan ikke brukes

Orten: Nekter gi opp troen Møreaksen og Hafast

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varsler at en rekke store veg- og jernbaneprosjekt vil bli tatt ut av transportplanen. Leder i transportkomiteen Helge Orten nekter gi opp de store og svært kostbare fjordkryssingsprosjektene langs E39.


Nye Veier har vært et viktig bidrag til å få ned kostnader og effektivisering vegutbyggingen her til lands. Men gjennom arbeidet som Staten vegvesen har gjort med Møreaksen har de vist at også de kan bygge effektivt og kutte kostnader. Derfor tror vi det vil tjene realiseringen av Møreaksen at Staten vegvesen blir stående som utbygger.


Leserinnlegg:

«Keiserens nye klær» for Hareide

I regi av NHO M&R gjennomførte de tirsdag 19. august en selsom seanse for samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Møre og Romsdal har vært sulteforet på nye vegprosjekt de siste 10 årene. Nå kan omsider et stort og viktig prosjekt også bli gjennomført her i fylket. Da bør en stå sammen for å få det realisert. Blir det en ny utsettelse kan det bli lenge til neste gang et stort vegprosjekt i fylket blir bygget.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder