Sunnmørsposten mener

Tilliten til strømbransjen svekket

Flere landsdekkende strømleverandører mistenkes for å operere med hemmelige priser og omfattende prisjuks.   Foto: Terje Engås

Leder

Flere landsdekkende strømleverandører mistenkes for å operere med hemmelige priser og omfattende prisjuks. Forbrukerrådet har sendt inn klage til Forbrukertilsynet. Beskyldningene fra Forbrukerrådet retter seg mot 29 aktører i strømmarkedet.


Forbrukerrådet mener loven brytes ved at selskapene oppgir en pris til kunden, men siden fakturerer en høyere pris. For mange strømkunder kan dette dreie seg om flere tusen kroner i året.

Det gjelder en rekke avtaler de stor nasjonale strømleverandørene som Fjordkraft og Norges Energi tilbyr. Blant lokale selskaper som nå blir klaget inn til Forbrukertilsynet er Stranda Energi, Istad Kraft og Stryn Energi.Forbrukerrådet skriver på sine hjemmesider at avtalene til forveksling ligner såkalte spotprisavtaler som følger prisutviklingen i markedet. Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket presiserer også at det er bortimot umulig å sammenligne avtale med andre avtaler ettersom deler av fakturagrunnlaget er hemmelig.

Dette er svært alvorlige anklager fra Forbrukerrådet. Om det stemmer er det en bransje som lurer sine kunder og påfører folk unødige kostnader tilknyttet kjøpt av en vare alle er avhengige av. Bransjen selv har så langt kommet med vage svar på påstandene fra Forbrukerrådet.


Fjordkraft må ut med 400.000 kroner for ulovlig telefonsalg

Fjordkraft straffes med et gebyr på 400.000 kroner for å ha ringt strømkunder for å selge mobilabonnement, selv om kundene hadde reservert seg mot telefonsalg.


Da vi gikk fra et sterkt regulert til et markedsbasert system for omsetting av elkraft ble det begrunnet med at ressursene da skulle utnyttes mer effektivt, at forsyningssikkerheten skulle ivaretas og bidra til at kraften ikke ble dyrere enn nødvendig. Dette ble regulert gjennom energiloven.

Nå kan det se ut som at den egentlige konkurransen mellom strømleverandørene dreier seg om å sette sammen avtalepakker, gjerne gi dem et navn og ofte kombinere dem med andre tjenester som telefonabonnement eller annet, og i sum oppnå at de færreste av kundene skjønner hva de egentlig betaler for strømmen.


Mener selger lurte moren (73) til å inngå ny strømavtale

Onsdag ble moren til Morten Rolland Brevik ufrivillig ny kunde hos Fjordkraft etter å ha fått en selger på døra. Brevik mener selger ikke indikerte at det faktisk var snakk om et salg.


Det er bra at Forbrukerrådet løfter fram disse forholdene da dette er et marked vi som kunder ofte sliter med å orientere oss i. Her kan det dreie seg om brudd på både markedsføringsloven og angrerettloven.

Det blir nå opp til undersøkelser fra Forbrukertilsynet og se om det her blir begått lovbrudd.

Det som synes ganske klart er at tilliten mellom strømleverandørene og kundene har fått seg en kraftig knekk.