Sunnmørsposten mener

Massiv samferdselsatsing begynner å vise igjen

Statsminister Erna Solberg besøker Nortura på Rudshøgda i forbindelse med at hun åpnet en ny strekning på E6 i Innlandet.  Foto: Stian Lysberg Solum

Leder

Regjeringens massive satsing på samferdsel begynner å vise resultater. 800 kilometer ny veg er åpnet siden 2013, av disse hele 330 kilometer de siste to årene. Dette er håndfaste beviser som vi vil tro statsminister Erna Solberg kommer til å bruke for alt det er verdt i neste års valgkamp.


Budsjettkommentar:

Hvor ble det av vegmilliardene?

Møre og Romsdal har ikke manglet statsråder i Ernas regjeringer. Men lokale størrelser i sentrale posisjoner gir ikke alltid det en håper og tror. Samferdselspenger er et godt eksempel på det. Der har Møre og Romsdal den soleklare sisteplassen.


Mye av dette kan Erna Solbergs ulike regjeringskonstellasjoner ta mye av æren for. At Frp har vært en pådriver for høge samferdselsbudsjett er det heller ikke noen tvil om.

Men hele æren kan hun ikke ta. Det var den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg som i 2009 startet en kraftig opptrapping av satsingen på veg og jernbane her i landet. Dette ble fulgt opp gjennom ytterligere budsjettøkninger fra Solberg-regjeringene.

Nå begynner vi for alvor å se resultatene. Ulykkene går ned og kjøretiden mellom en rekke av byene er blitt betydelig redusert.


Leder 7. mars 2017

«Fattigmanns trøst for fylkesvegene»

Mens stortingspolitikerne Harald T. Nesvik, Helge Orten og ordfører Torgeir Dahl i Molde sto på ferjekaia i Molde og jublet for at det skal brukes 10-talls milliarder på Møreaksen, satt fylkespolitikerne og leste en rapport fra Statens vegvesen om hvordan de kunne legge inn en halvmeter med ny pukk på gamle fylkesveger for å hindre at de går helt i oppløsning.


Reisetiden mellom Ålesund og Oslo har ifølge Samferdselsdepartementet gått ned med rundt to timer i løpet av de siste 10 årene. Strekningene Oslo- Trondheim og Oslo- Kristiansand har kuttet reisetiden med rundt halvannen time i den samme perioden.

Reduserte reisetider er ikke ubetydelig gevinster for næringslivet. Opprustingen av stamvegnettet som nå pågår er helt nødvendig for å opprettholde et konkurransedyktig næringsliv over hele landet.


Krav fra nordvest:

– Mer vegpenger, Jens

– Målene for den neste vegplanperioden er alt for puslete. Totalrammen må økes med minst femti prosent. Skjer ikke det, kommer det til å bli smått med vegmidler til distriktene.


Vi har flere ganger, med rette vil vi hevde, påpekt at Møre og Romsdal har kommet svært dårlig ut i kampen om vegmilliardene disse årene. Det håper vi det skjer noe med i årene som kommer. Samtidig må vi erkjenne at utbyggingen av stamvegnettet i andre deler av landet også er et viktig bidrag i forhold til næringslivet i vårt område når en skal ha varene ut på markedet. Utbedringen av E6 er et godt eksempel på nettopp det.

Men det er grunn til å understreke at dette i stor grad dreier seg om en satsing på stamvegene mellom de største byene. Samtidig med denne økningen i investeringene i hovedvegene, ble tusenvis av kilometer med veg flyttet fra staten og ned til fylkene. De statlige overføringen til fylkene for at de skulle kunne utbedre og vedlikeholde fylkesvegnettet har på ingen måte stått i stil med statens satsing på egne stamveger.


Leder 7. mars 2017

«Fattigmanns trøst for fylkesvegene»

Mens stortingspolitikerne Harald T. Nesvik, Helge Orten og ordfører Torgeir Dahl i Molde sto på ferjekaia i Molde og jublet for at det skal brukes 10-talls milliarder på Møreaksen, satt fylkespolitikerne og leste en rapport fra Statens vegvesen om hvordan de kunne legge inn en halvmeter med ny pukk på gamle fylkesveger for å hindre at de går helt i oppløsning.


De neste årene vi oppleve at nye flotte vegstrekninger på E6, E18 og E39 blir åpnet. Det er bra, men samtidig er tiden inne for en diskusjon om en bedre fordeling av vegmilliardene mellom staten og fylkene.

Fylkene må settes bedre i stand til å utbedre og vedlikeholde det store fylkesvegnettet. Da må fylkene få en større del av samferdselskaka enn de får i dag.