Sunnmørsposten mener

Nye krisepakker blir helt nødvendig

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferanse om koronasituasjonen. Til høyre avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet.   Foto: Jil Yngland

Leder

Vi går en tøff korona-vinter i møte. Det er åpenbart at det vil bli nødvendig med nye omfattende krisepakker for å få viktige deler av næringslivet gjennom vinteren.

Reiselivet, hotellene og restaurantbransjen går fra en fra før vanskelig, til en svært utfordrende tid i møte med de nye innstrammingene regjeringen presenterte denne uka. I tillegg får den maritime industrien betydelige ekstrakostnader gjennom de nye og strengere kravene til karantene for innleid arbeidskraft.


Pavens julemesse blir uten publikum

Pave Frans' tradisjonelle julefeiring blir streamet på nett og avholdes uten publikum grunnet koronapandemien.


I sum tyder alt på at vi går noen svært krevende vintermåneder i møte. Finansminister Jan Tore Sanner bør forberede seg på at det vil bli behov for flere nye krisetiltak. Tiltak som ikke ligger inne i det statsbudsjettet Stortinget nå har til behandling og som skal vedtas rett før jul.

Den gryende optimismen vi kunne se konturene av i sommer er blåst bort. Smittetallene i Europa er skremmende. Økningen i smitte er heldigvis enn så lenge langt lavere i Norge, men vi har ingen sikkerhet for at det fortsetter.


Koronakostnader for Bergen kommune på nesten 400 millioner kroner hittil

Totale utgifter og inntektstap knyttet til koronapandemien for Bergen kommune er så langt anslått til 380 millioner kroner.


Derfor var det helt på sin plass fra regjeringen å være føre var og stramme til tiltakene for å forsøke å hindre en ytterligere oppblomstring av smitte. Men tiltakene har også en pris. Det er all grunn til å frykte at arbeidsledighetstallene igjen kan stige og at vi får nye konkurser i kjølvannet av innstrammingene.

Ett av tiltakene må være at en raskt får på plass ordninger som kompenserer de ekstrakostnadene verftene får som følge av de skjerpa kravene til karantene for arbeidere fra blant annet Polen.

Med de nye begrensningene som nå settes for hvor mange som kan møtes, ryker også de siste forhåpningene som hotellene og restaurantene måtte ha om en noenlunde normal julebordsesong. Det betyr store tap. Det vil derfor være behov for nye tiltak fra myndigheten for få denne bransjen gjennom det som blir tunge vintermåneder.


Smitteutbrudd i FN – alle fysiske møter avlyses

Fem ansatte på FNs hovedkontor i New York har testet positivt for koronaviruset, noe som fører til at organisasjonen går over til digitale møter inntil videre.


Fortsatt er det slik at Oslo-området er den delen av landet som er hardest rammet av smitte, men de siste ukene har vi sett hvordan smittetallene har økt også i vårt fylke. Så langt har en gjennom godt arbeid i helsetjenesten lykkes med å slå ned lokale utbrudd. Håpet er at vi også lykkes med det i fortsettelsen, men noen garanti for det ha vi definitivt ikke. Vi ser nå at Bergen innfører like strenge smittetiltak som Oslo.


Nakstad: Situasjonen er langt mindre dramatisk enn i mars

Selv om regjeringen har strammet inn og innført en rekke nye koronatiltak, mener Espen Nakstad i Helsedirektoratet at situasjonen var langt verre i mars.


De nasjonale smittetiltakene regjeringen har innført gjelder foreløpig fram til begynnelsen av desember. Erna Solberg lokker med en tilnærmet normal julefeiring om en nå lykkes med å slå ned smitten. Det er en gulrot stadig mer korona-trøtte nordmenn trenger.