Sunnmørsposten mener

«Riktig av staten å ikke gå inn med milliarder i Norwegian»

Norwegians konsernsjef Jacob Schram har fått nei fra regjeringen om milliardstøtte. Nå er flyselskapet i en svært vanskelig situasjon.  Foto: Thomas Brun

Leder

Når en forvalter fellesskapets midler, følger det med en plikt til å nøye vurdere hva pengene brukes til. Derfor mener vi det var riktig av regjeringen å avslå å gå inn med direkte støtte til flyselskapet Norwegian. Regjeringen har sagt at en må unngå at sunne selskaper som har en framtid etter pandemien bukker under. Dessverre var ikke Norwegian et selskap med en sunn økonomi før koronaen stengte ned store deler av verden.


Norwegians London-base i fare for nedlegging

Norwegian vurderer å legge ned basen sin ved flyplassen Gatwick i London. Stengingen kan gå utover 259 ansatte.


Nå står selskapet på konkursenes rand. Selskapets største eiere nekter å gå inn med frisk kapital. I en slik situasjon ville det være helt feil om staten skulle gjøre det.

Luftfarten er blant bransjene som er aller hardest rammet av nedstengingene som følge av koronapandemien. Staten har allerede stilt opp med omfattende støtteordninger i form av avgiftskutt, lånegarantier og kjøp av flytilbud. Dette er ordninger som alle flyselskaper kan benytte seg av. Mye tyder på at disse ordningen både må forlenges og forsterkes.


Lederen i transportkomiteen:

Skeptisk til Wizz Air-satsing i Norge

Leder i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), gjør det klart at Wizz Air må operere etter norske lønns- og arbeidsvilkår.


Men disse generelle ordningene er noen annet enn å gå direkte inn med milliardbeløp i et selskap. Det vises til at den svenske og den danske stat har gått inn med penger i SAS. Årsaken til det er at de er eiere i SAS. Norge har ikke lenger eierandel i SAS, og vi har vanskelig for å se at den norske stat skal gå inn og kjøpe opp Norwegian.

Men det vil være beklagelig om Norwegian ikke kommer seg gjennom denne krisen. Gjennom selskapets voldsomme vekst skapte de et svært godt flytilbud med rimelige priser både i Norge, ut i Europa og etter hvert også med langdistanseflyginger til USA og Asia.


Kraftig passasjerfall for Norwegian i september

319.370 passasjerar reiste med Norwegians fly i september, ein nedgang på heile 90 prosent frå same månad i fjor.


Men den eventyrlige veksten hadde sin pris. Lånegjelden gikk i taket og selskapet var lenge før koronakrisen i ferd med å få betydelige problemer med å betjene gjelden. Dette er bakteppet for at regjeringen ikke vil gå inn med milliardstøtte direkte til Norwegian. Hovedansvaret for hva som skjer videre med selskapet hviler på hva de eksisterende eierne gjør.

Et godt flytilbud er svært viktig for næringslivet over hele landet. Pandemien vi nå står i vil nok endre våre reisevaner. Den opplæringen i bruk av videokonferanser som vi alle har vært gjennom, vil nok i fortsettelsen være med på å redusere etterspørselen av flyreiser fra næringslivet.


Frp vil sikre hjelp til Norwegian

Frp presser regjeringen for å sikre at Norwegian holder seg på beina, men mener selskapet selv og kreditorene deres også må bidra mer.


Men mange av oss vil nok være tilbake i et fly når dette er over. Det vil føre til at det norske innenriksmarkedet vil være attraktivt for mange. Hva som blir utfallet for Norwegian sin del vet vi ikke, men vi er ganske sikre på at det vil bli en sunn konkurranse som vil gi bra priser for de reisende, også når denne pandemien en gang er over.