Sunnmørsposten mener:

Prioriter innsatsen mot ensomhet

Besøk: Færre besøk og mindre fellesaktiviteter på sjukeheimer kan gjøre ensomheten større for mange gjennom pandemien.  Foto: Johan Behrentz

Leder

Svært mange kjenner på ensomhet og isolasjon som følge av tiltakene som er satt inn for å begrense smitte av koronaviruset. Eldre som bor på institusjoner med heldøgns omsorg vil kunne være særlig utsatt.

Mange av disse er sårbare fra før. Strenge restriksjoner på besøk har gjort situasjonen vanskeligere.

Derfor er det viktig at det settes inn særlige tiltak rettet mot denne gruppen. Når staten stiller opp med penger til slike tiltak, må det være lov å spørre hvorfor det ikke er større rift om disse midlene fra kommuner i Møre og Romsdal.


Eldreombudet etterlyser mer aktive sunnmørskommuner:

Eldreombudet om ubrukte penger: – Jeg forventer at kommunene søker når det finnes penger ment for de eldre. Noe annet er hjerteskjærende

Fortsatt er 5,5 millioner kroner ubrukt av pengene som skal gå til aktiviteter og besøk blant eldre på institusjon i Møre og Romsdal. Flere kommuner har ikke søkt om støtte til slike tiltak, selv om pengene finnes.


Eldreombud Bente Lund Jacobsen stiller akkurat dette spørsmålet. Hun viser til at Møre og Romsdal har fått 23 millioner kroner til ulike aktivitetstiltak blant eldre. Nær 13 millioner av disse er øremerket aktivitetstilbud og besøkstjeneste for langtidsboende på sjukehjem.

Før helga, samtidig som den forlenga fristen for å søke om penger fra denne potten gikk ut, gjensto det fortsatt 5,5 millioner på konto. En stor andel av kommunene hadde da ikke søkt, blant annet gjaldt dette nær halvparten av kommunene på Sunnmøre.

Nå behøver det selvsagt ikke å bety at kommunene gjør en dårlig jobb for å motvirke ensomhet blant eldre på sjukeheimer. Det er mulig å tenke seg at de kommunene som ikke velger å søke slikt tilskudd, avstår fordi de mener de kan dekke slik ekstrainnsats over egne budsjetter.


400 millioner til å bekjempe ensomhet blant eldre

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet setter av 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre.


I så fall er det litt nye toner fra en sektor som oftest hevder at den pålegges nye oppgaver uten at det følger nok midler med.

Mange eldre opplever i utgangspunktet redusert sosialt fellesskap og at nettverk forvitrer. I tillegg kan helseutfordringer gjøre dem ekstra sårbare. Å flytte på institusjon forsterker ofte dette. Under koronapandemien har institusjonene i tillegg innført sterke begrensninger på besøk og redusert aktivitetstilbudet.

I revidert nasjonalbudsjett ble det derfor satt av 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. I høst ble regjeringspartiene og Frp enige om å forlenge dette med nye 400 millioner til neste år. Pengene gjør imidlertid svært lite nytte dersom de blir stående «på bok» til de blir sluset inn i statskassa igjen som ubrukte midler.


Bent Høie: En stjerne i vinduet er ekstra viktig i vinter

I år er det ekstra viktig å dekorere til jul, mener helseminister Bent Høie (H), som ber folk henge stjerner i vinduet for å lyse opp de mørke vintermånedene.


Kommunene må derfor nå kjenne sin besøkelsestid, i bokstavelig forstand.

Statlige tilskudd kan ikke erstatte tapte sosiale nettverk eller færre besøk fra nære og kjære. Ekstraordinære aktivitetstilbud kan imidlertid gi viktige lyspunkt i hverdagen. Slik kan kommuner og frivillige organisasjoner sammen gjøre en tung tid litt lysere.

Det må være en prioritert oppgave nå.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder