Sunnmørsposten mener:

Lite smitte viktig for å holde ledigheten nede

Test: Lange køer ved koronatestsenteret ved legevakta på Åse i Ålesund. Ved hjelp av testing, smittesporing og karantene har en i Møre og Romsdal unngått full nedstenging av samfunnet. Og det viser igjen på arbeidsledighetstallene.  Foto: Staale Wattø

Leder

De siste arbeidsledighetstallene fra NAV viser hvor viktig det er å holde smitten lav for å holde arbeidsledigheten nede. Mens ledigheten på landsbasis er på 6,9 prosent, er arbeidsledigheten i Møre og Romsdal på tre prosent.

Møre og Romsdal er ett av fylkene som til nå har sluppet lettest i koronapandemien.


Nye restriksjonar skaper trøbbel for hotella:

Mange hotell på Nordvestlandet må permittere tilsette

Opp, ned, opp og ned igjen. Det har vore eit svært spesielt år for hotellbransjen. No ligg det an til at fleire lokale hotell må permittere og utvide vinterpausen.


Tallene fra NAV viser med all tydelighet at å holde smitten lav har viktige effekter på mer enn liv og helse. Dess åpnere en klar holde samfunnet, dess mer klarer en holde hjulene i gang og ledigheten nede.

Dette understreker hvor viktig det er at en lykkes med testing, smittesporing og at systemet med å sette folk som har vært i nærkontakt med smitta i karantene. Vi har hatt flere til dels store smitteutbrudd også her i fylket, men helsevesenet har så langt lyktes med å begrense utbruddene ved at en har klart å spore nærkontaktene, sette folk i karantene og dermed unngått å måtte stenge ned samfunnet i flere uker.De siste tallene fra NAV viser at de innstrammingene regjeringen innførte på nasjonalt nivå, har medført en generell økning i ledigheten. Men en ser også at fylker som har måtte innføre egne tiltak – utover de nasjonale kravene – for å holde smitten i sjakk, er de som får den klart største økningen i tallet på nye arbeidsledige.

Den prosentvise oppgangen er størst i Oslo, hvor det er hele 24 prosent flere helt ledige nå, enn ved utgangen av oktober. Økningen var minst i Møre og Romsdal, Rogaland og Agder, med to prosent flere helt ledige.

Ved utgangen av november var det registrert 4.139 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noe som utgjør tre prosent av arbeidsstyrken. Dette er 80 flere enn ved utgangen av oktober.


Putti Plutti Pott

I år blir det ikke like mange nisser på scena

Teaterfaglig leder i Ålesund kommune, Annbjørg Skar, ser seg nødt til å redusere antall skuespillere på scena under årets Putti-forestillinger.


Selv om smittesituasjonen i fylket til nå har vært under kontroll, har selvfølgelig koronapandemien også rammet Møre og Romsdal. Ifølge NAV er ledigheten 42 prosent høyere enn hva den var i februar. Men som NAV i fylket påpeker så var ledigheten da vi ble truffet av oljeprisfallet i 2016, høyere enn hva den har vært under hele denne pandemien.

På det meste i januar 2017 var 5.093 helt ledige i vårt fylke, mer enn tusen flere enn i oktober i år.

Sett i lys av at vi nå står midt i den andre smittebølgen i en verdensomspennende pandemi, kan det se ut som at store deler av næringslivet i fylket så langt har kommet oppsiktsvekkende bra ut av det.

Det dette forteller oss er at det både av hensyn til folks liv og helse og av hensyn til arbeidsplassene, er all grunn til fortsatt å ha stor oppmerksomhet rundt smittevern i de hektiske førjulsukene vi nå går inn i.