Sunnmørsposten mener:

«Kampen mot korona handler om å styre risiko»

Advart: Helse - og omsorgsminister Bent Høie lettet på karantenereglene for arbeidsinnvandrere tidligere i år, til tross for helsefaglige advarsler.  Foto: NTB

Leder

Tiltakene som skal stoppe og bremse koronapandemien må alltid veies opp mot ulempene. Så lenge smitten finnes i samfunnet, handler kampen mot pandemien om risikostyring.

Den risikoen kan ikke bli null uten at vi innfører tiltak som er lammende for samfunnet.

Derfor er det altfor enkelt å si det var uforsvarlig å lempe på reglene for arbeidsinnvandrere tidligere i år.


FHI etterregistrerer flere koronarelaterte dødsfall

Det er nå registrert totalt 382 koronarelaterte dødsfall i Norge etter oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret og etterregistreringer.


I Aftenposten torsdag ble det avdekket at regjeringen ga lettelser i karantenebestemmelsene for utenlandske leiearbeidere etter press fra industrilobbyen. Det er god grunn til å undersøke dette kritisk.

Når vi i tillegg får vite at helsemyndighetene advarte mot økt importsmitte, er det ekstra stor grunn til å stille spørsmål ved beslutningen.

Regjeringen må lytte til helsemyndighetenes råd og advarsler, og de helsefaglige rådene og hensynet til liv og helse må veie tungt.

Om regelverk blir til som resultat av urimelig press eller med påholden penn, er det uakseptabelt. Det er det samme om det er Norsk Industri, Norges Fotballforbund eller andre som holder i penneskaftet.


NFF-Klaveness etter økt landslagssmitte: – Var riktig å bli hjemme

Elitedirektør Lise Klaveness erkjenner at Norges Fotballforbund må ta selvkritikk for sin håndtering av forrige ukes landslagskaos.


Å lytte til berørte parter og få fakta om mulige konsekvenser er imidlertid også en nødvendig del av jobben. I tillegg til å være faktabaserte og faglig begrunna, må avgjørelsene være basert på en fornuftig avveining av risiko og ulike samfunnsinteresser.

At konklusjonen ble slik den ble, betyr altså ikke at regjeringen har overkjørt de helsefaglige rådene, slik Ap-leder Jonas Gahr Støre hevder i et intervju med NRK.I Norge er det slik maktfordelingen mellom helsefaglige myndigheter og de politiske myndighetene er: Det er regjeringen og de folkevalgte som tar beslutningen. Det gjorde de denne gangen, og det gjorde de i vår da de gikk lenger enn FHIs råd og stengte skolene.

I slutten av september smalt det ved Havyard-verftet i Hyllestad. Smitten kom med importert arbeidskraft, og spredte seg raskt til nær 100 personer ved verftet. Ordføreren i kommunen mener det var flaks at utbruddet ikke spredte seg i samfunnet.

Et slikt utbrudd er alvorlig, og vi må få full klarhet i hva som kunne vært gjort for å unngå det.


Hyllestad kommune vil sende utenlandske arbeidere hjem etter nytt koronautbrudd

Hyllestad kommune satte krisestab etter at 12 ansatte ved verftet Havyard testet positivt for korona. Kommunen vil returnere utenlandske arbeidere i karantene.


De fleste norske verft er avhengige av utenlandske arbeidere for å holde drifta i gang. Uten dem ville mange hjørnesteinsbedrifter i en allerede kriseramma næring kunne bukket under. Regler som setter full stopp for slik arbeidsinnvandring kan altså være lammende.

Alternativet er strenge smitteverntiltak som hindrer spredning til samfunnet.

Fasiten viser at det har virket.