Sunnmørsposten mener:

«Vil tappe Møre-sjukehusa enda mer»

Vil ha mer: St. Olavs hospital i Trondheim vil ikke gi fra seg en krone i den nye inntektsmodellen for sjukehusa, men tvert imot ha mer av kaka på bekostning av de andre sjukehusa i fylket.  Foto: Staale Wattø

Tidligere erfaring forteller at det er det er kort veg mellom Trondheim og Stjørdal der Helse Midt holder hus. Frykta for at trøndermakta slår til igjen, er derfor reell.

Leder

Kampen om sjukehusmillionene spisser seg kraftig til. Om ledelsen og styret ved St. Olavs hospital får det som de vil, blir inntektene til Helse Møre og Romsdal ytterligere svekket.

I ryggen har de full støtte fra Trondheims-ordfører Rita Ottervik (Ap) og et samlet formannskap.

Nå har plutselig ingen av dem lenger tillit til Magnussen-modellens verdi i den interne fordelinga av inntekter i helseregionen.


«Det er ikke flere vaktsystem på St. Olavs hospital enn i Helse Bergen, snarere tvert imot. Så spørsmålet er da hvorfor St. Olav trenger mer ressurser en Helse Bergen?»

Vi mener at Magnussen 2 utvalget har gjort en grundig vurdering og foreslått en ny og kunnskapsbasert måte å fordele økonomien på i de lokale helseforetakene. 


Torsdag skal styret i Helse Midt-Norge behandle høringene i saka om ny inntektsfordeling i regionen før endelig vedtak i februar. Da spikres økonomien for sjukehusene i mange år framover.

I bunn for den nye fordelinga ligger Magnussen 2-utvalgets modell. Det mener både styret og styreleder i Anne Breiby, administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital og politikerne i Trondheim blir helt feil.


Breiby: Mange grunner for regiontilskudd til St. Olavs hospital

Regionsjukehus er dyrere enn andre sjukehus, mener styreleder Anne Breiby.


De viser til at dette er en modell ment for å fordele midler på nasjonalt nivå.

Det er delvis korrekt. Tilpasninger kan være nødvendig.

Vi hørte imidlertid ikke et pip om dette da nåværende fordeling ble bestemt i 2012. Da var det forløperen til Magnussen 2-modellen som ble brukt, også den primært ment for nasjonalt nivå.

Da forsvant 133 millioner fra Helse Møre og Romsdal, og dette kom i all hovedsak St. Olavs hospital til gode.


Helse Møre og Romsdal er billigst i Helse Midt

Slik har det gått etter at dagens finansieringsmodell ble tatt i bruk.


Oslo Economics slo i 2013 fast at Møre og Romsdal kunne fått 250 millioner mer om Helse Midt hadde gjort tilsvarende tilpasninger som Helse Sør-Øst og Helse Nord.

Helse Møre og Romsdal har etter dette – helt fram til det siste, slitt med store underskudd. Inntektsfordelingen ble likevel liggende fast. Heller ikke et styrevedtak om å gjennomføre en evaluering ble gjennomført.

Foretaket ble tvunget til å leve med sparekniven mot strupen.

Nå er det en mulighet til å rette opp i dette.


Færre pleiere på Ålesund sjukehus:

Mener forskjellen mellom Ålesund og Trondheim er uhørt

Mens Ålesund har litt over én pleier for hver seng, så har St. Olavs hospital nesten to pleiere for hver seng, ifølge en såkalt benchmark. – Uhørt, mener avdelingssjef ved Ålesund sjukehus.


Det behøver ikke å bety at Magnussen 2-modellen skal brukes slavisk. St. Olavs hospital har spesialfunksjoner som det kan være rimelig å kompensere om de kan dokumenteres.

Men nå er imidlertid Magnussen 1-modellen blitt fasit for St. Olavs. De nekter å tillegge den nye modellen vekt i fordelingen. Ikke en krone av de 257 millionene den ville gitt til omfordeling, vil de avgi.


– Nærliggende å tro at St. Olav kan effektivisere

Legene i Nord-Trøndelag uttrykker stor bekymring for St. Olavs hospital sitt ønske om mer penger.


I stedet krever de et regionsjukehustilskudd på 300 millioner. Det vil tappe de andre foretakene for nye 40 millioner.

Om ikke det skjer, trues det med kutt i regionfunksjoner. Effektivisering står visst ikke i deres ordliste.

Tidligere erfaring forteller at det er det er kort veg mellom Trondheim og Stjørdal der Helse Midt holder hus.

Frykta for at trøndermakta slår til igjen, er derfor reell.