Sunnmørsposten mener:

«Boreal må bevise at de kan bære ansvaret»

Seilingsforbud: Hurtigbåtene Kalvøy (t.v.) og Godøy fra Boreal var blant Boreals 40-talls passasjerfartøy som fikk seilingsforbud onsdag på grunn av store mangler ved rederiets sikkerhetsstyring.  Foto: Svein Ove Ekornesvåg/ NTB

Når virksomheten til et rederi er å transportere passasjerer, skulle man tro at det følte et ekstra ansvar for å ha orden på sikkerhetsarbeidet

Leder

Sikkerhet handler ikke om hvilke visjoner du har eller ord du setter på papiret. Sikkerhet handler om det du faktisk gjør for å unngå uhell, skader og ulykker.

Nullvisjonen til Boreal holdt i alle fall ikke for Sjøfartsdirektoratet.

For selskapets påstand om at de setter sikkerhet «først, sist og alltid», viste seg å ikke stå seg i virkelighetens verden. Derfor ble tusenvis av passasjerer uten transporttilbud onsdag ettermiddag og kveld.


Starter Molde-Vestnes over nyttår

Dårlig sikkerhetskultur felte Boreal

For dårlig sikkerhetskultur tvang Boreal til å legge alle hurtigbåter og ferjer til kai. Det bekrefter Sjøfartsdirektoratet. Over nyttår overtar Boreal ferjedrifta mellom Molde og Vestnes.


Boreal er en av de store aktørene i rutegående trafikk i Norge, og driver rundt 40 ferjer og hurtigbåter i drøyt 30 samband på kysten fra Rogaland til Finnmark. I Møre og Romsdal har de fire hurtigbåtsamband – fra nyttår også ferjesambandet Vestnes-Molde.

Onsdag ettermiddag trakk Sjøfartsdirektoratet tilbake selskapets sikkerhetsstyringssertifikat. En serie alvorlige uhell og sikkerhetsavvik var verken håndtert eller rapportert etter kravene. Sjøfartsdirektoratet er sterkt kritiske til rederiets sikkerhetskultur.

Boreal må gå i seg sjøl etter dette. Det er ikke mangel på fine ord om sikkerhet i selskapets verdier eller visjon. Det skal heller ikke ha manglet planer og gode svar når Sjøfartsdirektoratet har påpekt feil, senest i den ordinære revisjonen tidligere i år.


Statsråder i krisemøte med Sjøfartsdirektoratet om ferjestans

Tre statsråder har vært i møte med Sjøfartsdirektoratet onsdag kveld for å finne en løsning på ferjestansen langs store deler av kysten.


Verre har det vært med oppfølgingen og praktisk handling.

Flere kollisjoner og skader er ikke rapportert og fulgt opp på en god nok måte eller i tråd med regelverket. Det er ikke begjært skade- eller havariinspeksjon, og det er ikke utført risikovurderinger og tiltak som skal hindre gjentakelser.

Uansett hva et rederi transporterer er det nødvendig med gode sikkerhetsrutiner. Det handler om sikkerheten til mannskap, fartøy, miljø og andre sjøfarende.

Når virksomheten til et rederi er å transportere passasjerer, skulle man tro at det følte et ekstra ansvar for å ha orden på sikkerhetsarbeidet. Det viser revisjonen av selskapets sikkerhetsstyring at de ikke har hatt.


Boreal droppa risikovurdering etter fleire hendingar, ifølgje Sjøfartsdirektoratet

Etter fleire hendingar droppa reiarlaget Boreal å utføre risikovurdering, ifølgje Sjøfartsdirektoratet, som karakteriserer det som «alvorlege funn».


Det er ikke å ta hardt i å si at dette er graverende.

Med tanke på de store konsekvensene onsdagens seilingsforbud fikk for tusenvis av reisende, kan man godt spørre om Sjøfartsdirektoratet kunne agert på en annen måte enn de gjorde.

Man kan også kritisere Boreals krisehåndtering og manglende informasjon til de reisende. Det er ikke akkurat noe pluss for selskapets omdømme.


Svært sjeldent:

Universitetslektor om Boreal: – Rederiet må ha gjort en stor brøler

At et rederi som får seilingsforbud for alle sine fartøyer, slik Boreal nå har gjort, er svært uvanlig.


Sett i forhold til ansvaret selskapet har for de reisende og sine ansattes sikkerhet, er imidlertid dette som smårusk å regne. Nå må Boreal ta et krafttak for å bevise at de kan bære det ansvaret – i praktisk handling og ikke bare på papiret.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder