Sunnmørsposten mener:

«Det frigjørende budskapet om nåde er fortsatt aktuelt»

Juleglede. Nåde, kjærlighet og frihet er ord som beskriver innholdet i juleevangeliet.   Foto: NTB

Nåde er det motsatte av julenissens budskap, om at bare de snille fortjener å få gaver

Leder

Nåde er et ord som er i ferd med å forsvinne fra dagligtalen vår. Nåde betyr å få noe gratis, noe godt man ikke fortjener. Ordet bør brukes oftere. Ingen ønsker seg et nådeløst samfunn.

I den offentlige debatten har vi de siste åra fått mange eksempler på nådeløs moralisme. Hvis en person har sagt eller gjort noe som er kritikkverdig etter dagens standard, har vedkommende blitt stemplet som et menneske alle må ta avstand fra. Hvis ikke, risikerer man selv å bli fordømt og utestengt fra de godes selskap.

Fariseerne var de nådeløse moralistene på Jesu tid. De passa på at alle som ikke fulgte de moralske reglene, ble utstøtt. Derfor ble de mektig provosert av Jesus, som valgte å være sammen med folk som oppførte seg umoralsk. Overtolleren Sakkeus var en slik mann. Han hadde ikke bare tenkt og sagt feil ting. Sakkeus var innkrever for den romerske okkupasjonsmakta, og lurte penger fra folk. Kort sagt var han en mann som fortjente å bli både hata og utstøtt. I møte med Jesus opplevde han likevel det utrolige; I stedet for fordømmelse, ble han møtt med respekt og kjærlighet. Det forvandlet livet hans, og førte til at han ville gjøre opp for seg. Sakkeus betalte tilbake alle pengene han hadde svindlet fra andre.

Historia om Sakkeus gir oss essensen i juleevangeliet; Jesus kom til jorda for å vise Guds uforbeholdne kjærlighet til alle mennesker. Nåde er det motsatte av julenissens budskap om at bare de snille fortjener å få gaver. Jesus kom for å sette alle mennesker fri, og rope ut et «nådens år fra Herren», ifølge Bibelen.

Det er mange former for ufrihet. I «Styggen på ryggen» synger Pål Tøien i rapgruppa OnklP & De Fjerne Slektningene om den lille stemmen som stadig forteller at han ikke er bra nok, at han ikke duger, og at livet ikke har noen mening. Han er ikke alene om å føle det slik.

Særlig i jula, når alle andre har det tilsynelatende glansbildeaktig bra, kan følelsen av utenforskap bli ekstra sterk. Noen strever med å tilgi seg selv, og forsone seg med at de er bra nok slik de er. Følelsen av å ikke strekke til, kan bli overveldende. Derfor er det viktig bli minnet på at julebudskapet ikke handler om å være feilfri eller lykkes med livet.

I vissheten om at alle mennesker er elsket av Gud, blir vi utfordret til å være gode mot hverandre, og til å kjempe mot alle former for nød, fattigdom og undertrykkelse. Budskapet til julas hovedperson om nåde og frihet, er fortsatt aktuelt.

God jul