Sunnmørsposten mener:

«Meldingene bør utløse alarm, slik at de sårbare barna får rask hjelp»

Barnevern: Bekymringsmeldingene handler om vold, overgrep og manglende omsorg.   Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Når  fritidsaktiviteter blir avlyst og ungdomsklubber stengt, vil det være barn og unge som har behov for at noen bryr seg

Leder

Siste halvåret har barnevernet på Sunnmøre opplevd sterk økning i tallet på bekymringsmeldinger. Fra 1. juli til 22. desember mottok barnevernstjenesten for kommunene Ålesund og Fjord over 400 bekymringsmeldinger, skrev Sunnmørsposten nylig. Det er nesten en dobling sammenlignet med samme periode året før.

En av årsakene til den sterke økningen er at det i fjor ble bestemt at meldinger i aktive saker også skulle registreres som nye meldinger. Dette er viktig for å kunne gi reell oversikt over behovet. Samfunnet må prioritere sårbare barn og unge som er i risikosona. Derfor er det avgjørende at bekymringsmeldingene følges opp fortløpende, slik at hver enkelt barn får den hjelpen som er nødvendig.


Bekymringsmeldingene handler om familiekonflikter, barn som blir utsatt for vold og overgrep, barn som forsømmes, og foreldre som sliter med psykiske problemer eller rusmisbruk. Både barn og foreldre kan ha behov for hjelp og støtte.

Pandemien kan ha forsterket problemene ytterligere. Redusert sosialt samvær og stengte aktivitetstilbud har ført til at mange barn er blitt mer isolerte. I tillegg har usikkerheten på arbeidsmarkedet skapt ekstra problemer for familier som har lav inntekt fra før.

Regjeringen har nedsatt en koordineringsgruppe som skal følge opp tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien. Koordineringsgruppa kom med ny rapport før jul, hvor de blant annet understreker at tjenester til barn og unge ikke skal ytes fra heimekontor. Dersom anbefalingene om heimekontor blir tolka for bokstavelig, kan oppfølgingen av de mest sårbare bli svekka. Alle smittevernveiledere hos Helsedirektoratet og FHI er oppdatert for å tydeliggjøre at tjenester til barn og unge primært skal foregå ved oppmøte, og at smittevernhensyn skal ikke begrense tjenestene, skriver koordineringsgruppa.

Ålesund kommune innførte mandag nye korona-regler for å bidra i den nasjonale dugnaden. Det er nødvendige tiltak for å bekjempe pandemien, men likevel må kommunen sørge for at de mest sårbare ikke blir ramma. Når fritidsaktiviteter blir avlyst og ungdomsklubber stengt, vil det være barn og unge som har behov for at noen bryr seg om dem.

Alle kommuner på Sunnmøre samarbeider om barnevernsvakta som er en beredskapstelefon. Mange av henvendelsene ender som bekymringsmeldinger til kommunene. I 58 av bekymringsmeldingene er det mistanke om vold og overgrep. Det er et skremmende tall, som må utløse handling.


Sterk økning i meldinger til barnevernet på Sunnmøre

Får meldinger om vold, rusmisbruk og overgrep

Det siste halvåret har barnevernet opplevd nær en dobling i antall bekymringsmeldinger. Det handler om familiekonflikter, rusmisbruk, psykisk syke foreldre, vold og overgrep. Desember har vært spesielt travel.Kronikk

«Ti tiltak for at alle skal få et trygt og godt hjem»

Regjeringen har lansert en ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken. Målet er klart: Alle skal ha et trygt hjem, og ingen skal være bostedsløse.Leserinnlegg:

«Gi barna hjelp til å bære håpet»

Ved å se de barna som ingen andre ser, er du med på å gi dem en av de viktigste gavene de kan få: Håp.I Møre og Romsdal ble det meldt om fire familievoldssaker julaften

Politiet i Vest politidistrikt måtte håndtere flere meldinger om familievold natt til 1. juledag. Landets øvrige politidistrikt har ikke hatt en lignende natt.