Sunnmørsposten mener:

«Altfor passivt av næringsministeren»

I Oslo: Næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikke vurdere å opprette et lokalkontor for det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt utenfor Oslo..   Foto: Carina Johansen/NTB

Leder

Å legge et lokalkontor for et sammenslått GIEK og Eksportkreditt utenfor Oslo er ikke bare god distriktspolitikk. Det vil også være god næringspolitikk.

Regjeringens eneste distriktspolitiske grep i denne saken er likevel å pålegge styret å vurdere flytting til Groruddalen.

Næringsministeren vil ikke be dem vurdere å legge et lokalkontor til for eksempel Ålesund, sjøl om det er her tyngdepunktet av kundene er.


Overlater til styret å bestemme

Nybø vil ikke ta grep overfor Giek

Næringsminister Iselin Nybø vil ikke ta grep for å etablere lokalkontor for det nye sammenslåtte Giek og Eksportkreditt. Hun overlater til styret i de to statlige finansinstitusjonene å avgjøre organiseringen av den nye statlige eksportfinansieringsordningen.


Flytting av statlige etater ut av trangeste sentrumsgryta i hovedstaden til bydeler i Groruddalen som Tveita, Stovner eller Haugrud, kan helt sikkert være god byutvikling. Særlig mange av GIEK og Eksportkreditts kunder, finner vi imidlertid ikke der.

Disse kundene finner vi et sterkt eksportrettet næringsliv langs kysten av Vestlandet. To tredeler av GIEKs garantier på 22 milliarder gikk i 2019 til bedrifter i Vestland og Møre og Romsdal, av dette over 9 milliarder til Møre og Romsdal.


Påstand om at Giek kun kan styres fra Oslo

– Det er uvitenhet og frekkhet

– Det minner meg om uvitenhet, på grensen til frekkhet, når en påstår at det kun er i Oslo en finner kompetanse til å styre Giek og Eksportkreditt. Det sier økonomiprofessor Ola Grytten. Han etterlyser politikere som våger gjøre noe med Oslo-dominansen.


Også Eksportkreditt har et tyngdepunkt av sin virksomhet rettet mot kystnæringer som maritimt og marint næringsliv og offshore. En stor del av disse lånene er knyttet opp mot GIEK-garantier.

Beslutningen om å slå sammen de to statlige finansieringsinstitusjonene er derfor både naturlig og fornuftig. Det vil gi økt kvalitet, bedre effektivitet og ikke minst gjøre det mer oversiktlig og enklere for kundene.

Regjeringen lar imidlertid jobben bli halvgjort.


Sentraliseringen i finans

– Storbankene forsvant da tidene ble dårligere

Storbankene var tungt inne i finansieringen av veksten i maritim sektor da oljeprisen var på topp. Så kom oljeprisfallet, og de startet å trekke seg ut.


Her har man ikke spurt hva kundene trenger, vurdert verdien av nærheten til næringslivet den nye organisasjonen skal betjene eller hvilke gevinster det kan gi. Regjeringen lener seg bare mot en konsulentrapport som forteller det er kun i Oslo nødvendig kompetansen finnes.

Økonomiprofessor Ola Grytten mener at påstanden vitner om uvitenhet og grenser til frekkhet. Det er det ikke vanskelig å være enig i.

Samtidig handler dette om en passivitet som utgjør selve sentraliseringens onde sirkel.


Vil ha statlig garantiinstitutt i Ålesund

– Sentraliseringen rammer den maritime klynga

Herøy-reder Stig Remøy mener den kraftige sentraliseringen rammer den maritime klynga. Han peker på at de store forretningsbankene forsvinner fra regionen, og ber nå om at det statlige garantiinstituttet blir pålagt å etablere kontor i Ålesund.


I stedet for å bidra til å spre kompetanse, kunnskapsmiljøer og skape mer attraktive og dynamiske arbeidsmarkeder utenfor det sentrale Østlandet, velger næringsministeren i denne saken å sitte med hendene i fanget.

Ved å la være å gripe denne muligheten, lar hun sentraliseringens tyngdekraft spille sitt spill på tvers av fine ord i regjeringserklæringen fra Granavolden og målene i retningslinjene for den statlige lokaliseringspolitikken.


Nye Giek- Eksportkreditt

Skal ikke ut av Oslo - pålagt å lete etter kontorer i Groruddalen

Det nye sammenslåtte Giek og Eksportkreditt skal ikke flyttes ut av Oslo. Derimot er de av regjeringen pålagt å lete etter kontorer i Groruddalen i Oslo øst.


I et valgår som har startet med en meningsmåling der Senterpartiet er landets nest største parti, skulle man tro at en statsråd fra Venstre med 2,5 prosent i oppslutning var litt mer på tå hev.

Halvgjort arbeid er aldri godt arbeid.