Sunnmørsposten mener

«Vaksinestrategien bør justeres»

Prioritere Her Kristian Øye får korona-vaksine av sjukepleier Hege Fossheim Marøy. Når beboere på sjukehjemmene om noen uker er ferdig vaksinert, mener vi en bør prioritere kommuner med høyt smittetrykk.  Foto: Ørsta kommune

Leder

De kommunene som har det største smittetrykket bør prioriteres når beboere på sjukehjemmene om noen uker er ferdig vaksinert. I dag er det rundt 170 kommuner som ikke har smitte, og 80 kommuner som har færre en fem smittetilfeller. Samtidig opplever en rekke enkeltkommuner en foruroligende kraftig smitteøkning. I en slik situasjonen er det ikke gitt at en jevn fordeling av vaksinene til alle kommuner er riktig strategi.


Slik blir vaksineringen videre

Fredag ble de siste dosene i denne forsendingen av koronavaksiner satt i Ålesund.


Regjeringens vaksinasjonsstrategi tar utgangspunkt i at alle kommuner skal få et likt antall vaksinedoser beregnet ut fra folketallet. Men det tas samtidig høyde for at dette kan endres dersom smittesituasjonen tilsier det. Slik vi ser det er det mye som taler for at kursen må justeres.

Ut fra det vi vet i dag har Norge fram til utgangen av mars tilgang på rundt 600.000 vaksinedoser. Det aller meste kommer fra vaksineprodusenten Pfizer Biontech. I tillegg får vi noen doser fra produsenten Moderna. Det er disse to som per i dag er godkjent for bruk i EU. Bak disse er det ytterligere to vaksiner som en forventer vil bli godkjent om ikke altfor lenge.


Nesten 5.000 ble koronavaksinert torsdag – 1.300 færre enn dagen før

Torsdag fikk i alt 4.931 personer koronavaksine her i landet. Det ble satt 1.308 færre doser enn dagen før.


Vi kan derfor om noen måneder ha stor tilgang på vaksiner. Men slik er det ikke akkurat nå. Da blir spørsmålet om hvordan vi bruker de vaksinene vi i dag vet at vi får tilsendt.

Etter at sjukehjemsbeboere er ferdig vaksinert, er det helsepersonell og personer i risikogruppene som står for tur. Det er her vi mener en bør prioritere kommuner med høyt smittetrykk. Så lenge vi ikke har tilgang på ubegrenset med vaksiner, vil det bety at folk innen disse kategorien i kommuner med lite eller ingen smitte må vente noen ekstra uker før de blir vaksinert.


25 nye koronasmittede i Bergen – langt over ukesnittet

Det er registrert 25 nye personer med koronasmitte i Bergen det siste døgnet. Det er ti flere enn dagen før, og 13 flere enn snittet den siste uken.


Vi mener det kan forsvares da vi på denne måten kan bruke vaksinering som et tiltak for å begrense smittespredningen. Slik smittesituasjonen er nå vil en slik strategi i praksis bety at vaksinene de neste ukene for en stor del vil gå til folk i byområdene, da det er her vi har mest smitte.

En rekke tett befolka områder har i for øyeblikket en foruroligende smitteutvikling. Det gjelder Trondheim, Oslo og Drammen. Men viser de samme tendensene i vårt fylket. Ålesund-området, Ørsta-Volda, Molde og Kristiansund er områder med mange av smitteutbrudd.


Over 3.600 nordmenn koronasmittet så langt i år

Hittil i år er det registrert 3.659 nye tilfeller av koronasmitte, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).


En slik endring av vaksineringen innebærer selvfølgelig ikke at noen er viktigere enn andre ut fra hvor de bor. Tvert imot vil det også tjene kommunene med lite smitte at en bruker vaksinering som et tiltak for å holde smitten nede i områder med mye smitte. Det vil øke muligheten for kommuner med lite eller ingen smitte å holde det slik.

Denne pandemien er vi uansett ikke kvitt før en stor andel av befolkningen er vaksinert. At man forskyver vaksineringen noen uker for dem som bor i områder med lite smitte, og prioriterer områder med mye smitte, tror vi er et fornuftig tiltak.