«Skadelig og tøvete hemmelighold»

Lukket dørene: Frps Frank Sve og Sps Kristin Sørheim var mellom fylkespolitikerne som var i møte med Mørebenken om samferdselsprioriteringer mandag.  Foto: Geir H. Strand (arkivfoto)

Leder

Åpenhet skal være hovedregelen både for offentlig forvaltning og for politikerne. Det gir engasjerte borgere med bedre sakskunnskap, bedre debatter og større tillit til avgjørelsene.

Unntakene bør være så få som mulig, og skal både være begrunnet og hjemlet i lov.

Likevel lukket altså fylkespolitikerne i Møre og Romsdal dørene da de mandag skulle diskutere samferdsel med fylkets folkevalgte på Stortinget. Ikke fordi de måtte. Ikke fordi de ville. Bare fordi de kunne.

Slik slapphet i forhold til å spille med åpne kort overfor innbyggerne er rett og slett pinlig. Det finnes få eller ingen gode argumenter for å nekte offentlighetens innsyn i hva som blir diskutert i et slikt møte.

Rekken av argumenter for full åpenhet er imidlertid lang.


Fylkespolitikerne inviterer stortingspolitikerne til møte om samferdselsprioriteringene

Lukker møtet for offentligheten

Når de politiske lederne i fylkeskommunen inviterer Mørebenken for å snakke om prioriteringene de neste 12 åra innafor samferdsel, skjer det bak lukka dører. – Juridisk avdeling sier det ikke er noe krav til at møtet skal være åpent, forklarer lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.


Ikke er det statshemmeligheter vi snakker om. Fylkets prioriteringer inn mot Nasjonal transportplan er tvert imot offentlig kjent, behandlet og vedtatt av fylkestinget. Møtet med Mørebenken skulle bare gi mulighet til dialog om og utdyping av disse.

Mest fantastisk er likevel at ingen av deltakerne i møtet sier at de ønsker lukkede dører.

Kristin Sørheim (Sp) er ansvarlig for møtet fra fylkets side. Hun sier til Romsdals Budstikke at møtet gjerne kunne vært åpent for deres del. Helge Orten (H) er leder for Mørebenken. Han sier at heller ikke de har hatt noe ønske å møtes bak lukkede dører.


Møre og Romsdal taper i kampen om samferdselskroner. Dette har Mørebenken gjort

Møre og Romsdal får mindre samferdselspenger enn sammenlignbare fylker. Vi har spurt Mørebenken om hva de har gjort på disse feltene.


De eneste faktiske begrunnelsene er at det har vært gjort før og at juridisk avdeling i fylkeskommunen har sagt at det er lov å lukke dørene til et slikt møte. Det kan juristene ha rett i, men noe argument for å lukke dørene er det ikke.

Loven er tindrende klar. Offentlighetsloven, Kommuneloven og Helsefortaksloven slår det fast. Til og med grunnlovsfedrene på Eidsvoll hadde klare tanker om dette da de utformet §84 i Grunnloven.

Selvsagt er det både lov og behov for å lukke møter og innsyn i saker, men da altså med lovenes unntaksbestemmelser i hånd. At det er mulig å finne slike unntak er imidlertid ikke en selvstendig begrunnelse for å lukke dører eller å hemmeligstemple dokument.


Møreaksen kan bli utsatt om vegbudsjettet flater ut

Her er vegene Statens vegvesen vil bygge de neste årene

Bygging av Møreaksen kan starte i 2023 dersom Stortinget viderefører de rekordhøye bevilgningene til vegbygging. Om ikke kan den bli utsatt til 2028.


Samferdselspolitikk skaper stort engasjement. Ved siden av helsepolitikken er det her debatten lettest tar fyr lokalt.

Ser vi på to store debattsaker i Møre og Romsdal de senere årene, valg av trasé for ferjefri E39 og sjukehusstriden, har påstander og mistanker om prosesser bak lukkede dører vært med på å prege debatten.

Det er helt unødvendig å bære mer ved til slike bål.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder