Sunnmørsposten meiner:

Krisehjelp må ikkje bremse omstilling

Blir pressa: Erna Solberg vil bli pressa av opposisjonen når ho dag i Stortinget skal gjere greie for dei siste krise- og smitteverntiltaka.  Foto: Terje Pedersen / NTB

Leder

Gjennom heile koronakrisa har opposisjonen på Stortinget pressa regjeringa til sterkere tiltak. Krisepakkane har blitt jekka opp med fleire milliarder kroner.

Sterke norsk statsfinansar gjer at norsk økonomi har kome lettare frå krisa enn mange andre, trass i at den også vart ramma av kraftig fall i oljeprisen i fjor vår.

Effekten er at færre enn venta har mista jobben, og konkurstala er oppsiktsvekkande lave.


Støre refsar Solbergs utspel om permitterte: – Arrogant

Statsminister Erna Solberg (H) ber permitterte sjå etter nye jobbar. Det får Ap-leiar Jonas Gahr Støre til å tenne på alle pluggar.


I dag skal statsminister Erna Solberg (H) gjere greie i Stortinget for nye smittetiltak og vidareføring av økonomiske krisetiltak. Den neste krisepakken skal gjelde frå 29. januar.

For lite og for seint, meiner opposisjonen igjen. Gjennom heile helga har Ap, SV, Sp og Frp jobba for helst i felles front kunne jekke opp også denne krisepakken. Dette sjølv om regjeringa allereie har kome partia i møte på ei rekke krav.

Regjeringa sagt ja til å forlenge permitteringsordninga, dagpengeperioden og perioden med høgre dagpengesats, i tillegg til å utvide kompensasjonsordninga for bedrifter.


Permitteringsordningen forlenges til 1. juli

Regjeringen utvider permitteringsordningen med to måneder. Opposisjonen hadde varslet at de ville presse gjennom en forlengelse i Stortinget.


Opposisjonen meiner at likevel at regjeringa enno ikkje har strekt seg langt nok.

Erna Solberg har fått sterk kritikk i fleire omgongar det siste året, både fordi regjeringa har venta for lenge med å forlenge krisetiltak og for å gi dei for kort liv. Kritikarane har eit poeng.

Både bedrifter og arbeidstakarar treng føreseielege ordningar i denne krisa.


Sjekk hvor mange bedrifter som gikk konkurs i 2020:

Konkurser: – Ser ikke for meg ei voldsom bølge framover

Den venta konkursbølga som følge av korona kom aldri, men nye restriksjoner vil by på utfordringer for bransjene som er hardt rammet.


Krisetiltak må likevel vere tidsavgrensa. Slike tiltak kan ikkje vare lenger enn det er behov for dei, for slik kan dei også vere med på å hindre omstilling. Bedrifter og arbeidsplassar som ikkje har livets rett, kan ikkje haldast kunstig i live.

Regjeringa kan ikkje stille garanti for at kvar einaste bedrift og arbeidsplass vil leve gjennom krisa. Eit krisetiltak som permitteringsordninga skal sikre at livskraftige bedrifter verdifull arbeidskraft og kompetanse, men ikkje unødig låse den inne.

Kriser betyr omstilling, både i enkeltbedrifter og i bransjar. Nokre bedrifter klarer seg ikkje, og må gi plass for nye. Nokre bedrifter må restrukturere, legge ned avdelingar eller delar av verksemda, medan andre oppskalerer og aukar staben.


Norwegian-sjefen: Ekstremt vanskeleg avgjerd

Avgjerda om å leggje ned langdistansenettet var svært tung å ta, men heilt nødvendig for at selskapet skal overleve, seier Norwegian-sjef Jacob Schram.


Når Norwegian kuttar all langdistanse er det eit slikt døme. Kutta er smertefulle, men kan vere det som sikrar langsiktig berekraft. Dei lave konkurstala i fjor kan motsett vere eit teikn på at vi skubbar problem framføre oss.

Krisepakkar kan aldri sementere alt som det var. Det vil berre forlenge krisa. Difor er også SV sitt framlegg om at ingen bedrifter som mottar krisehjelp kan seie opp folk.

Eit slikt krav liknar meir på eit dødskyss som hindrar omstilling enn pustehjelp til vidare liv.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder