Sunnmørsposten mener:

Riktig å prioritere barn og unge

Holder på bremsen: Det har vært en synkende smittetrend den siste tiden, men regjeringen beholder fortsatt svært mange av smitteverntiltakene.  Foto: Jil Yngland/ NTB

Det er altså lys i tunnellen, men nå vi må passe på å bli blendet av det. Vi kan ikke senke skuldrene for fort.

Leder

Regjeringen beholder de fleste smitteverntiltakene i to nye uker, men letter opp for tiltak som rammer særlig barn og unge. En slik prioritering er svært fornuftig.

Det gjør at undervisning, fritidsaktiviteter og idrett for disse igjen kan tilpasses den lokale smittesituasjonen.

Så kan man spørre hvorfor dette ikke også er mulig for skjenkestoppen.


Erna Solberg: – Vi skal ikke gi opp 2021

Statsminister Erna Solberg forstår dem som har blitt skuffet av hva det nye året har gitt så langt, men ber oss om å ikke gi opp. – Det er lys i tunnelen.


Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie orienterte mandag Stortinget om smitteverntiltak, krisetiltak og vaksinasjonsstrategien. Beskjeden er klar: Vi må holde ut med strenge restriksjoner litt til.

Det betyr at vi fortsatt må utsette unødvendige reiser, begrense antallet sosiale kontakter og undervisningen ved høgskoler og universiteter forblir i hovedsak digital. Kulturarrangementer blir utsatt og toppidretten anbefales å utsette seriespill i to uker.

Dessuten blir arbeidet med å sikre kontroll og testing ved grensene intensivert.


Koronatiltakene mykes opp, men skjenkeforbudet beholdes

Regjeringen åpner for inntil fem gjester i hjemmet og letter på tiltakene i skolene. Men pubene og restaurantene får fortsatt ikke skjenke alkohol.


Norge er i en langt bedre situasjon enn svært mange andre land. Vi har et lavt smittetrykk, få døde og et helsevesen som fremdeles har god kontroll på intensivkapasiteten. Fallet i økonomien er også relativt lavt.

Disse tingene henger sammen. At vi har hatt bra kontroll på smitten, har gitt oss mindre inngripende tiltak enn hos andre. I tillegg har solide statsfinanser gitt oss en buffer som har dempet den økonomiske smellen.

Nå ser ut det ut til at de mest risikoutsatte kan være vaksinerte før påske. Det blir en svært viktig milepæl som gjør vegen videre mye lettere.


Solberg: Førebudd på restriksjonar til over sommaren

Vi må vere førebudde på svært langvarige restriksjonar viss koronasmitten ikkje blir slått kraftig tilbake, åtvarar statsministeren.


Det er altså lys i tunellen, men nå vi må passe på å bli blendet av det. Vi kan ikke senke skuldrene for fort. Det kan bli kostbart både for bedrifter, arbeidsplasser, helsevesen og ikke minst de som står i fare for å bli alvorlig sjuke.

Jobben videre blir å sikre tiltak som er både effektive og forståelige, uten at de blir mer inngripende enn nødvendig.

Tilsvarende må hjelpetiltakene for de som blir rammet være tilstrekkelige og treffsikre. Dette gjelder alt fra unge uten lærlingeplass, bedrifter, idretten og kulturlivet og alle de som sliter med ensomhet og helseplager som følge av pandemien.


Sverige har passert 10.000 koronadødsfall – professor tror tallet kan øke til 15.000

Sverige har passert 10.000 koronadødsfall. En professor i epidemiologi tror landet kan få opp mot 5.000 flere dødsfall før pandemien er omme.


For mange vil det handle om gode økonomiske krisetiltak, blant annet for bedrifter som er rammet av skjenkestopp. Det gjør det ikke for barn og unge som mister kontakten med venner eller faglig oppfølging og trygge voksenkontakter på skolen.

Derfor var det nå rett å prioritere å lette restriksjonene akkurat for dem.