Sunnmørsposten mener:

Smittevernet er regjeringens ansvar

Ble overkjørt: Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg ble denne uka overkjørt av et flertall på Stortinget. Det var et grovt feilskjær.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Vedtaket om å be regjeringen fjerne den nasjonale skjenkestoppen var et grovt feilskjær

Leder

Stortingsflertallet er på ville veger når de begynner å fatte flertallsvedtak om å ta bort enkelte smitteverntiltak. Vedtaket om å be regjeringen fjerne den nasjonale skjenkestoppen var et grovt feilskjær.


Guldvog: Mutasjonen har potensial til å drive fram en tredje bølge med en voldsom kraft i Norge

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at spredning av den engelske virusmutasjonen kan drive fram en tredje virusbølge i Norge.


Tiltakene mot smitte er regjeringen ansvar, enten den blir instruert av Stortinget eller ikke. Derfor er det fullt forståelig at både statsministeren og helseministeren reagerte kraftig på at et flertall på Stortinget, bestående av Frp, Ap, SV og Senterpartiet, valgte å overkjøre beslutning om å holde fast ved den nasjonale skjenkestoppen en uke til.


Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

Skjenkereglene endres etter Stortingets flertallsvedtak. Helseminister Bent Høie (H) mener likevel at forslaget om å oppheve skjenkestoppen kommer for tidlig.


De fire partiene viser til at det var uenighet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i synet på om skjenkeforbudet burde oppheves eller ikke. Det gjorde de uten å ta med den vesentlige nyansen om at Helsedirektoratets rolle er å se på helheten av smitteverntiltak, mens Folkehelseinstituttets jobb er å foreta en faglig vurdering av de enkelte tiltakene.

Men det store problemet er at stortingsflertallet gjør politikk ut av hvilke smitteverntiltak som til enhver tid skal være gjeldende. Det er bare å se til USA som et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå om disse vanskelige avveiningene blir en del av det politiske spillet.


Raja ber toppidretten om en ekstra innsats

Regjeringen ber om at seriespill på øverste nivå i åtte idretter stanses i to uker. Det omfatter 2.800 utøvere.


I kjølvannet av vedtaket i Stortinget har det dukket opp krav fra en rekke ordførere i Mjøsområdet om ytterligere lettelser i smitteverntiltakene. Bare timer etter deres krav kom nyheten fra Follo, en kommune rett sør for Oslo, om at de har fått et utbrudd av den svært smittsomme virusmutasjonen som oppsto i Storbritannia.

Selv om det ser ut som at vi gjennom tøffe tiltak de siste ukene har klart å unngå en oppblomstring av smitte etter jule- og nyttårsfeiringen, er smittetrykket fortsatt relativt høyt. At de fleste av oss begynner å bli mektig lei alle smitteverntiltakene, må ikke føre til at det blir noe opposisjonen begynner å utnytte i et valgår.


Folkehelseinstituttet bommet på smittetall i romjula

Folkehelseinstituttet slo alarm om økt smitte og høyere andel positive prøver i romjula. Men tallene var helt feil, skriver Aftenposten.


Det betyr ikke at Stortinget, som vårt øverste folkevalgte organ, skal settes til side i kampen mot pandemien. Det er åpenbart at Stortinget har en helt sentral rolle når det gjelder krisepakker og de ulike støttetiltakene til enkeltpersoner og bedrifter.

Men når det kommer til de rene smitteverntiltakene, må det være en hovedoppgave for ekspertene i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i samspill med regjeringen. Så blir det opp til Stortinget og velgerne å stille regjeringen til ansvar dersom den ikke lykkes med å få oss gjennom pandemien på en best mulig måte.