Sunnmørsposten mener

«Senterpartiet i klimaskvis»

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har havnet i en klimaskvis. som følge av at Ap-leder Jonas Gahr Støre signaliserer støtte til økt CO2-pris og tøffere utslippskrav fram mot 2030.  Foto: NTB

Leder

Liv Signe Navarsete ber eget parti om å være klarere i talen om at oljeutvinningen går mot slutten. Det skjer mens partileder Trygve Slagsvold Vedum ikke vil svare på om partiet vil forplikte seg til en kraftig økning i CO₂-avgiften.

Han vil heller ikke si om partiet støtter regjeringens ambisjoner om økte utgiftskutt på mellom 40 og 55 prosent fram mot 2030.


Sp-topper til kamp mot utslippsfrie soner i Oslo sentrum

Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler går til kamp mot Oslo-byrådet som vil forby diesel- og bensinbiler i indre bydeler.


Partiet har havnet i en klimaskvis de sliter med å finne vegen ut av.

Klima kan seile opp som en av de store stridssakene på Senterpartiets landsmøtet til våren. Med Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe i spissen er retorikken i klimapolitikken betydelig endret.

Senterpartiet er, sammen med Frp, partiet som utgjør opposisjonen i klimapolitikken. Partiets grønne profil fra den gang Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete ledet Senterpartiet er vanskelig å få øye på.

Det virker også være en voksende misnøye internt over en stadig mer utvannet klimaprofil.


Solberg: – Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen

Statsminister Erna Solberg (H) sier Norge skal kutte klimautslippene, ikke utviklingen fram mot 2030.


I mellomtiden har partiet vokst til landet neste største eller tredje største parti, litt avhengig av hvilken meningsmåling en legger til grunn.

Mange av disse velgerne har partiet hentet fra Fremskrittspartiet. Det er nok en viktig forklaringen på hvorfor Vedum blir vag og uklar når han blir utfordret på klimapolitikken.

Klimameldingen ligger nå til behandling i Stortinget. Partiets vekst på meningsmålingene er med å legge et betydelig press på at Vedum må avklare hvor de står.

Presset kommer ikke minst fra Arbeiderpartiet som gir full støtte til en kraftig økning i prisen på klimautslipp det neste 10-året.


Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp

Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Veitrafikk står for halvparten av utslippene fra denne sektoren, ifølge SSB.


Grunnmuren i klimapolitikken er å sette en pris på utslipp. Det bygger på prinsippet om at forurenser skal betale.

Målet til Erna Solberg er at prisen på CO₂-utslipp skal opp til 2000 kroner per tonn, i det som er utenfor kvotepliktig sektor.

Det dreier seg blant annet om transport, avfallshåndtering og landbruk for å nevne tre områder. Det vil i praksis bety økte avgifter på bensin og diesel.

Ved at Ap stiller seg bak dette, er det etter alt å dømme bred enighet på Stortinget om de økte klimaambisjonene.


Ny klimastrategi vedtatt på Stortinget

Trass i motstand fra opposisjonen har regjeringens forslag til ny klimastrategi fram til 2030 fått tilslutning i Stortinget. 


Men Senterpartiets holdninger til klimautfordringene vil kunne bli helt avgjørende i forhold til hvilken klimaprofil en eventuell ny rødgrønn regjering vil få. Derfor vil manges øyne være rettet mot hvilke klimapolitisk valg Senterpartiet tar.

Det er et fokus vi tror Sp-ledelsen gjerne skulle vært foruten.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder