Sunnmørsposten mener:

«Staten må ta mer av permitterings-regningen»

Tilbake: Sylvi Listhaug og Siv Jensen (Frp) vil redusere perioden med lønnsplikt ved permitteringer til to dager, slik den var i fjor vår.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Ikke rart at arbeidsgivere som har hele eller deler av arbeidsstokken permittert, kan komme til å vegre seg mot å ta dem inn igjen

Leder

Altfor romslige regler for permitteringer kan holde folk utenfor arbeid lenger enn nødvendig. Derfor er begrensninger viktige.

Nå slår imidlertid det motsatte inn for mange som allerede er permitterte.

Faren for nye nedstenginger kan gjøre at arbeidsgivere ikke tar risikoen på å ta dem inn igjen.

En kortere periode for arbeidsgivers lønnsplikt ville gjort det lettere.


Frp vil kutte arbeidsgiverperioden fra ti til to dager

Frp vil kutte perioden arbeidsgiver må betale ved permittering fra ti til to dager fram til 1. oktober.


Da Norge stengte ned i fjor vår, var lettelser i permitteringsreglene ett av de viktige virkemidlene. Kort varslingsfrist, høyere dagpengesats og redusert arbeidsgiverperiode bidro til å berge arbeidsplasser og arbeidstakeres økonomi.

En av hovedingrediensene var at perioden arbeidsgiver måtte betale full lønn for, ble redusert fra 15 til to dager. Samtidig ble ytelsene fra NAV skrudd opp, slik at de permitterte ikke skulle tape på dette.

Senere ble dette reversert. Da var målet å heve terskelen for å permittere og slik holde flere i arbeid.

Problemet er at også dette er et tveegget sverd.


Virke: 39.000 ansatte rammes av krisetiltak rundt Bergen

Smitteverntiltakene etter utbruddene i Bergen rammer 39.000 jobber i bedrifter som nå må holde stengt, ifølge Virke. Nav venter en kraftig økning i permitterte.


Ifølge ferske tall fra NAV har vi i dag over 70.000 permitterte, helt eller delvis. Mange av disse har vært permittert lenge, og bransjer som transport, servering og reiseliv er særlig hardt rammet.

For arbeidsgivere i slike arbeidsintensive bransjer ligger det en stor økonomisk risiko i å ta inn igjen de som er permitterte.

Fremskrittspartiet har derfor igjen foreslått å gå tilbake til ordningen som var i fjor med to dagers lønnsplikt. Det er det god grunn til å ta en ny runde på.Lyset i enden av tunnelen som alle så da vaksineringen startet, skinner ikke lenger like klart.

De nye, mer smittsomme virusmutasjonene kaster tunge skygger.

Utbrudd av disse virusvariantene viser med all tydelighet at vi fortsatt har en lang periode med en uoversiktlig og ustabil smittesituasjon foran oss.

Flere lokale utbrudd har gitt like dramatiske nedstengninger i fjor. Utbruddet i Nordre Follo var den første forsmaken.


En milliard kroner ekstra til arbeidsledige og permitterte – vil senke kravene for dagpenger

Krisepakken fra regjeringen inneholder en milliard kroner ekstra for å hjelpe arbeidsledige, permitterte og Nav.


Så langt har vi bare drøyt 400 kjente smittetilfeller nasjonalt, men konsekvensene har likevel vært svært dramatiske der de har rammet.

Under slike forhold er det ikke rart at arbeidsgivere som har hele eller deler av arbeidsstokken permittert, kan komme til å vegre seg mot å ta dem inn igjen.

Kommer et lokalt utbrudd som gir en ny nedstenging, vil de få en ny kostnadssmell om de må permittere igjen. En redusert periode med lønnsplikt vil redusere denne risikoen.

Fram til vaksineringen har gitt oss bedre beskyttelse, er det en medisin regjeringen bør skrive ut for å holde flere i arbeid.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder