Sunnmørsposten mener:

«Ålesund har venta lenge nok»

Bompenger: Lerstadvegen og Blindheim-Breivika stod med totalt 3,2 milliarder i bompenger i Nasjonal Transportplan da den ble lagt fram av Ketil Solvik-Olsen (Frp) i 2017.   Foto: Staale Wattø

Leder

Motstanden mot bypakken i Ålesund er fortsatt betydelig i befolkningen. At det skorter på viljen til å betale bompenger er heller slett ikke overraskende.

Alternativet til er likevel langt verre.

Nå er det på tide å få bypakken ut av dødvannet. Det siste byen trenger er at den blir liggende og støve ned i Vegdirektoratet.


Bypakken kan ende i Stortinget etter valget:

Kostnadssprekk kan gi to år ekstra med bompenger

Prisen på bypakken for Ålesund nærmer seg 3,9 milliarder kroner. En kostnadssprekk på 243 millioner kroner ble avdekket under en ny gjennomgang av planene. Bypakken står nå i fare for å havne i Stortinget først etter valget.


Selvsagt kunne de fleste ønske å unngå å betale bompenger for å få oppgradert vegnettet, kollektivtilbudet og redusere miljøproblemene. Problemet er mangel på realisme i et slikt alternativ.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) grov djupt i bilistenes lommebøker for å få ny innfartsveg fra Breivika til Lerstad inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

Av de knappe to milliardene den vil koste, er storparten bompenger.


Etter flere tiår på tegnebrettet har denne strekninga aldri vært nærmere realisering enn nå. Utsettelsene har vært endeløse, og motstand mot bompenger har vært en viktig del av forklaringa.

Frp og Høyre hadde en lang periode et nei til bompenger som en forutsetning i sin lokale politiske plattform.

Nå ligger innfartsvegen inne i en bypakke som til sammen nærmer seg 3,9 milliarder. Pakken inkluderer flere andre tiltak, også trafikksikring, kollektivtransport og sykkelveger.Pakken ble vedtatt av et flertall i bystyret i fjor. I oktober konkluderte den eksterne kvalitetssikringa (KS2) med at den, til tross for en sprekk på 243 millioner, kunne sendes til Stortinget.

Så har det gått et halvt år. Ennå har den ikke kommet ut av skuffene i Vegdirektoratet.

Optimistene hadde håpet å få pakken gjennom i Stortinget alt før jul. Nå spøker det for om det kan skje før sommeren. I mellomtiden skal også Stortinget vedta en sterkt barbert Nasjonal transportplan.

Noen vil nok juble over en slik forsinkelse.

Slik kan bypakken bli en viktig sak gjennom den kommende valgkampen. Noen vil nok også øyne muligheten til omkamp, enten om omfanget, innholdet eller om bompengene.


Vegprosjekter for 4,4 milliarder ennå ikke startet

I løpet av perioden 2018 til 2022 skal det bygges riksveger i Møre og Romsdal for 4,4 milliarder kroner. Så langt er ikke et eneste prosjekt startet opp.


Alt dette er selvsagt helt legitime politiske standpunkt og kampsaker.

Problemet er at heller ikke dette er kostnadsfritt. I dag finnes det ingen realistiske alternativ til finansiering, verken for denne pakken, andre vegløsninger eller et nødvendig kollektivløft.


Møre og Romsdal taper i kampen om samferdselskroner. Dette har Mørebenken gjort

Møre og Romsdal får mindre samferdselspenger enn sammenlignbare fylker. Vi har spurt Mørebenken om hva de har gjort på disse feltene.


Sannsynligheten er minimal for at et nytt storting vil gi ålesunderne mer vegpenger og mindre bompenger. Den eneste konsekvensen av treighet i Vegdirektoratet blir at Ålesund må vente lenger på at noe skjer.

Ventetiden har alt vært for lang.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder