Sunnmørsposten meiner:

«Senterpartiet på faneflukt»

Tverrvending: Næringskomiteen sin leiar, Geir Pollestad (Sp), går frå full støtte til å flytte nye Eksportfinans ut av Oslo til å peike på Groruddalen.  Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

Leder

I januar ville Senterpartiet gå inn for å flytte GIEK/ Eksportkreditt (Eksportfinans) ut av Oslo. No vil partiet i staden flagge dette som ei gladsak for Groruddalen.

I trafikken kunne ein slik u-sving ha ført til bot eller tap av førarkort.

I politikken blir manøveren forsøkt gøymt i tåke.


GIEK-debatten: Listhaug er skuffa over Senterpartiet

– Det ser ikkje berre ut som at Bøhler har meldt seg inn i partiet, men at han har overtatt styringa også, seier Sylvi Listhaug (Frp).


Senterpartiet sin næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, sa i januar at partiet gav full støtte til å flytte nye Ekportfinans ut av Oslo. Det er den same Pollestad som no peikar på Groruddalen.

Som forsvar for ei slik tverrvending, seier han at det er viktig å halde regjeringa sine lovnader til Groruddalen.

Pollestad sitt problem er at regjeringa aldri har lovd å lokalisere etaten der.


GIEK-debatten:

– Senterpartiet dobbeltkommuniserer

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) er ikke imponert over Senterpartiets uttalelser i GIEK-debatten.


Det einaste regjeringa har sagt om dette, er at lokalisering til Groduddalen skal vurderast. Noko anna kunne den heller ikkje seie utan å bryte med retningslinene for lokalisering av statlege arbeidsplassar. Hovudregelen er her at nye statlege verksemder skal lokaliserast utanfor Oslo-gryta.

Om det skal gjerast unntak for det, skal Groruddalen vurderast.

At regjeringa følgjer opp dette er milevidt frå å vere ein lovnad – endå lengre unna eit vedtak.

Senterpartiet kan uansett ikkje meine dette er bindande også for dei. Difor kan utspelet frå Pollestad tolkast som anna enn faneflukt og eit hjelpelaust forsøk på tåkelegging flukta. Senterpartiet er sjølvsagt fri til å stå på standpunktet frå januar – eller på partiprogrammet om utflytting av statlege arbeidsplassar.


Mener virkemiddelapparatet ikke treffer eksportbedriftene

Sju av ti ledere for eksportbedrifter i Møre og Romsdal sier at de ikke har benyttet seg av støtteordninger knyttet til eksport siste to årene.


Utflytting av nye Eksportfinans handlar om langt meir enn berre dei 140 arbeidsplassane som er i dei to etatane i dag. Ei utflytting vil også bidra til å styrke finansmiljø utanfor hovudstaden og kutte avstanden til dei viktigaste kundane.

GIEK og Eksportkreditt har i dag ein stor del av engasjementa sine knytt til eksportnæringane på Vestlandet.

Fysisk avstand betyr noko sjølv i ei digital tid – for begge partar.


Venstre-ordfører om Giek-flytting: – Stor tro på at det må være mulig å få det til

Ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), mener Herøy-reder Stig Remøy tenker helt riktig når han går inn for å flytte Giek og Eksportkreditt ut av Oslo. Men han vil ikke kritisere partikollega Iselin Nybø for at hun avviser en slik flytting.


I ei undersøking Sparebanken Vest har gjort, svarer sju av ti eksportbedrifter i Møre og Romsdal at dei ikkje har brukt det offentlege verkemiddelapparatet dei to siste åra for å styrke sin eksport. Komplisert regelverk og avstand er viktige forklaringar til dette.

Staten må ta grep for å byggje ned tersklane mellom verkemiddelapparatet og dei mest eksportretta delane av næringslivet.

Å flytte hovudkontoret for Eksportfinans ut av hovudstaden, kan vere eitt slikt grep. Å bruke det til byutvikling i Oslo, er ikkje det.


Leserinnlegg

«Derfor bør Giek/Eksportkreditt flyttes til Ålesund»

Å slå sammen de to statlige finansieringsinstitusjonene GIEK og Eksportkreditt vil kunne øke effektiviteten og gjøre det enklere for næringslivet. Men det er også av betydning hvor de er lokalisert.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder