Sunnmørsposten mener:

«En risikofylt balansegang i pandemikampen»

Orienterte: Statsminister Erna Solberg (H) redegjør om koronasituasjonen i Stortinget tirsdag.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Leder

Tillit til myndighetene er sammen med vår egen bekymring den viktigste motivasjonen til å følge smittevernrådene. Nettopp derfor er det viktig at det er et samsvar mellom kriseforståelsen til folk flest og tiltakene som blir innført.

Regjeringens beslutning om å vente med nye, inngripende tiltak nasjonalt støtter opp om begge deler.

Hadde regjeringen innført skarpe tiltak i områder med svært lavt smittetrykk, ville det kunne ha vært svært skadelig. Vi kan likevel ikke bruke det argumentet til å «avsette» den nasjonale ledelsen av pandemikampen.


Erna Solberg venter med ny nedstengning

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke stramme inn allerede nå, men varsler strenge nye tiltak hvis smittespredningen ikke går ned.


Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde tirsdag i Stortinget for koronasituasjonen nasjonalt. I forkant av denne redegjørelsen var det knyttet spenning til om regjeringen ville innføre strengere nasjonale tiltak. En rekke ordførere og KS hadde advart mot dette.

Det er først og fremst smittepresset i Oslo-regionen som gjør at pilene peker bekymringsfullt oppover nasjonalt. I flertallet av kommunene i Norge har vi flat eller synkende smittetrend.

Så store regionale forskjeller i smitten gjør at vi også må akseptere regionale forskjeller i tiltaksbyrden.


Virke krever sikkerhetsnett før nye restriksjoner

Hovedorganisasjonen Virke er bekymret etter å ha hørt statsminister Erna Solberg (H) varsle nye tiltak og ber om at et sikkerhetsnett kommer på plass først.


Samtidig har vi sett hvordan lokale utbrudd med de mer smittsomme virusvariantene kan endre situasjonen raskt. Det er derfor ikke rom for hvileskjær for noen i kampen mot pandemien.

Kommunene må ha høy beredskap, og raskt være i stand til å slå ned slike utbrudd. Strekker ikke smittesporing og karantene til, er det nødvendig med nedstengninger og inngripende tiltak også lokalt.

I stedet for strengere nasjonale tiltak nå, velger regjeringen i tråd med dette å forsterke modellen med lokale tiltak. Samtidig løfter imidlertid Erna Solberg også en advarende pekefinger. Virker ikke denne modellen godt nok, vil hun vurdere nasjonale tiltak.

En slik strategi er en svært krevende og risikabel balansegang.


Trondheims ordfører skeptisk til nye nasjonale tiltak

Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) er bekymret for de nye nasjonale tiltakene som regjeringen vil innføre hvis smitten ikke går ned.


På den ene siden har vi risikoen for at tiltak som ikke står i samsvar med smittetrykket lokalt, kan undergrave tilliten. På den andre siden kan vi komme i en situasjon der alle peker på alle andre om modellen med lokal styring ikke virker godt nok.

Vi bør derfor holde begge muligheter åpne.

Når enkelte, slik som ordføreren i Trondheim, allerede nå avviser muligheten for nasjonale tiltak, går de på sett og vis inn for å vingeklippe sentrale smittevernmyndigheter. En slik forskuttering av egen fortreffelighet kan være farlig for tilliten og samholdet vi så sårt trenger i innspurten i pandemikampen.


Desse tiltaka blir innførte viss smitten ikkje går ned

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikkje stramme inn allereie no, men varslar strenge nye tiltak viss smitten held fram med å auke.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder