Sunnmørsposten mener:

«Hauges betydning for norsk historie bør løftes fram»

I fengsel: Hans Nielsen Hauge tilbrakte mange år i fengsel for sin virksomhet. I denne filmen fra 1960 blir han spilt av Per Sunderland. Foto: Aage Storløkken / Aktuell / NTB   Foto: Aage Storløkken/NTB

Han mente det var en kristenplikt å bedre folks levekår

Leder

I dag, lørdag 3. april, er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Historiker Karsten Alnæs har karakterisert Hauge som en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie, og flere har understreket hans betydning for utviklingen av det norske samfunnet. Hauge var pioner for ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, likestilling og ikke minst entreprenørskap. Likevel er han et ukjent navn for mange som vokser opp i dag.

Hauge kom fra ei fattig bondefamilie, og var opptatt av å hjelpe andre til å finne en veg ut av fattigdom og nød. Han mente det var en kristenplikt å bedre folks levekår. Hauge og hans nettverk var involvert i etableringen av rundt 150 virksomheter i Norge, og skapte flere tusen arbeidsplasser. Vi finner fortsatt spor av virksomheten hans her på Sunnmøre. Både Devoldfabrikken og Ekornes-fabrikken ble startet av personer med tilknytning til haugianisme.


Raja gir en halv million til Hans Nielsen Hauge-feiring: – En imponerende foregangsmann

Kulturdepartementet tildeler en halv million kroner til markeringen av 250-årsjubileet for vekkelsespredikanten Hans Nielsen Hauge.


Likeverdstanken var sentral i Hauges forkynnelse og praksis. Han la vekt på at alle mennesker er likeverdige i Guds øyne, og utnevnte både kvinner og menn som ledere og forkynnere. Dette var revolusjonerende den gangen, i et samfunn med store klasseskiller, forsamlingsforbud og streng sensur. Han kritiserte prester og andre myndighetspersoner for å misbruke sin makt, og oppmuntret folk til lese Bibelen selv. For denne virksomheten ble han fengslet flere ganger.

Hauge startet en kristen folkebevegelse som førte til at mange lærte seg å lese, ble selvstendige og fikk seg arbeid. Gudsfrykt med nøysomhet var nøkkelord. Mange haugianere var med i den grunnlovsgivende forsamlinga på Eidsvoll i 1814, og fikk stor betydning for utviklinga av demokratiet.


Kronikk av Truls Liland og Ola Honningdal Grytten

«Gi en av norgeshistoriens fremste personligheter den anerkjennelsen han fortjener»

Han er regnet som en av de mest betydningsfulle personer for dannelsen av det moderne Norge, men er likevel godt bortgjemt i offentlige rom. Nå er det på tide å gi han den plassen han fortjener.


«Hele mitt liv har jeg uten å vite det tråkket i Hans Nielsen Hauges fotspor», skriver Rødt-politiker og forfatter Mímir Kristjánsson i et innlegg i Vårt Land. Han forteller at det var ingen som snakket om haugianere i det sosialistiske ungdomspartiet Rød Ungdom. Kristendom var fy, og bedehuskristendom var fy-fy. Nå ser han at Hauge og hans venner har satt dype spor i norsk historie gjennom å vise småkårsfolk nytten av å organisere seg.

Hauges betydning for norsk politikk, samfunnsliv og økonomisk utvikling er kort sagt svært stor. 250 årsjubileet er en fin anledning til å løfte ham fram i offentligheten. Hans Nielsen Hauges liv og virke bør bli pensum for alle som skal lære om Norges historie.


Kronikk

«Sunnmørsk arbeidsglede før og nå»

Hans Nielsen Hauge inspirerte sunnmøringene til etablering av ulike bedrifter i røff natur og karrige kår. Ordene: «Gudsfrykt med nøysomhet» har vært og er fortsatt viktige verdier for mange bedrifter på Sunnmøre (Løseth, 2016).Kronikk

«Hans Nielsen Hauge – en viktig samfunnsbygger i Norge»

I 2021 er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Hans Nielsen Hauge fikk et radialt møte med sin Gud da han pløyde i jordet på gården sin, 25 år gammel.Kronikk av Truls Liland

«Mer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven»

Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel?Per Sævik fyller 80 år – men gir seg ikkje

– 80 år vil vere ein høveleg pensjonsalder, men med dei motbakkane vi har no, er det feil å bruke 80-årsdagen til å takke for seg.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder