Sunnmørsposten mener:

«En kritikk som må svi for Erna»

Kritikk: Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverte onsdag kommisjonens rapport til statsminister Erna Solberg.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Leder

Norge var ikke godt nok forberedt på en pandemi. Man trenger ikke å ha sittet i Koronakommisjonen for å komme til den konklusjonen.

Mange må også dele på ansvaret.

Manglende beredskap er et resultat av en lang tids forsømmelse. Norges beredskap er heller ikke den eneste som ble avkledd i møte med koronapandemien. Likevel må dette svi ekstra for statsminister Erna Solberg (H).


Guldvog: Beslutninger ble tatt under sterkt tidspress

Vurderingene om å stenge ned landet da pandemien rammet, var gode, men ble tatt under sterkt tidspress, påpeker helsedirektør Bjørn Guldvog.


Koronakommisjonen gir regjeringen gode skussmål for mye av det som ble gjort etter at krisa var et faktum. Norge har så langt kommet langt bedre fra denne krisa enn mange andre land vi bør kunne sammenligne oss med.

Noe av det skyldes flaks og noe de naturgitte fortrinnene en spredt bosetning gir oss, men regjeringen og helsemyndighetenes evne til å reagere raskt med tiltak og improvisere har også en del av æren.

Når vi skal evaluere norske myndigheters kriseberedskap er det også naturlig å se på hva andre gjorde.


SSB: Norsk økonomi hardt rammet av koronapandemien

Bruttonasjonalproduktet for Norge ble i 2020 145 milliarder kroner lavere enn ventet før pandemien traff. Norsk økonomi ble hardt rammet av koronaen.


Norge var langt fra det eneste landet som stod uten lagre av smittevernutstyr i det øyeblikk alle etterspurte det samme. Norge var heller ikke alene om å ha stresstestet helsevesenet eller øvd på en pandemisituasjon.

Helsearbeidere i land etter land fikk føle dette på kroppen, uavhengig av hvordan det enkelte lands myndigheter og beredskap er organisert.

Likevel er det alvorlig når kommisjonen sier at regjeringen var informert, men ikke godt nok forberedt.


Barneombodet: Ingen såg korleis summen av tiltak ramma barn og unge

For mange barn og unge vil følgjene av pandemien følgje dei gjennom livet, fryktar koronakommisjonen. Barneombodet meiner regjeringa må følgje opp.


For det er et faktum at en pandemi er noe som er grundig omtalt som et mulig krisescenario. Ja, ikke bare mulig, men et svært sannsynlig, så sannsynlig at det var bare spørsmål om år før det ville slå til.

Beredskap handler om å være forberedt på det sannsynlige og på det usannsynlige. Her var det altså det sannsynlige som slo til.

Når dette må svi ekstra for Høyre og Erna Solberg (H) så skyldes det at partiet gikk til valg på nettopp å styrke beredskapen. I Gjørvkommisjonens rapport etter 22. juli ble beredskapsmanglene påpekt ettertrykkelig. Det lovte Solberg å rette opp.

Så slår altså en av krisescenarioenes topp ti til, og vi er så langt fra klar til å møte den. Igjen får vi høre at historien om ressursene som ikke fant hverandre.


Sykepleierforbundet skuffet og forundret over rapporten

Mangel på intensivplasser og kommunenes utfordringer med å håndtere smitteutbrudd burde fått mer plass i koronakommisjonens rapport, mener Sykepleierforbundet.


Erna Solbergs regjering skal ikke ta støyten for dette helt alene. Beredskap bygges stein på stein, og det tar tid. Risikoer skal avdekkes og analyseres, det skal lages kriseplaner og de skal rigges for møte med krisa både gjennom opplæring, øving og fysiske tiltak.

Også tidligere regjeringer må ta sin del av ansvaret.

Likevel: Det forplikter å si at du skal gjøre jobben. Da skal det også svi når det viser seg at verktøykassa står urørt.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder