Sunnmørsposten meiner:

«Eksport-spydspiss bør til Ålesund»

Framtidsnæringar: Marint og maritimt næringsliv er framtidsnæringar for Norge. Derfor bør staten si nye eksportsatsing, Business Norway, leggjast til Ålesund og regionen der desse næringane står særleg sterkt.  Foto: Johan Behrentz

Leder

Regjeringa lanserer om kort tid si nye eksportsatsing, Buisness Norway. Fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap) vil ha denne til Ålesund.

Skal det skje, må ho no få solid drahjelp.

Argumenta for Ålesund er mange og gode, men fylkesutvalet i Vestland kjempar for Bergen.


Vil ha Business Norway lokalisert til Ålesund

Et tverrpolitisk framstøt i regi av fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) tar sikte på å få lagt den nye enheten for eksportfremme, Business Norway, til Møre og Romsdal.


Fiskeri- og næringsdepartementet har alt bestemt at Business Norway skal etablerast utanom Oslo. Pila peikar no mot den eksporttunge kysten i vest. Bergen, Stavanger og Ålesund er dei mest klare alternativa.

Business Norway spring ut av regjeringa sin handlingsplan for eksport. Satsinga skal knyte det offentleg eksportarbeidet tettare til næringslivet og involvere næringslivet betre.

Manglande involvering har vore eitt av dei viktigaste ankepunkta mot dagens ordningar.


Kronikk

«Covid-19 har fått frem hvor avhengig og sårbare industrien i Møre og Romsdal er av utenlandsk arbeidskraft og kompetanse»

Møre og Romsdal er kjent for flott natur og et næringsliv som konkurrerer internasjonalt. Fylket har dobbelt så høye eksportinntekter per sysselsatt som gjennomsnittet i Norge.


Ålesund er eksporthovudstaden i Møre og Romsdal, og Møre og Romsdal er fremste eksportfylket i landet.

Samla eksport frå fylket var i fjor på over 42 milliardar utanom olje og gass. Det er på nivå med Oslo og Viken til saman, meir enn Rogaland og langt over Vestfold og Telemark med det industritunge Grenlands-området som eksportlokomotiv.

Berre Vestland tronar over Møre og Romsdal.


Regjeringa vil styrkje norsk eksport

Regjeringa vil bruke 100 millionar kroner til eksportsatsingar neste år. Nyskapinga Business Norway blir etablert for eit tettare samarbeid med næringslivet.


Målt per ansatt i næringslivet er det likevel ingen som kjem i nærleiken. Dette fortel om ein region med stor, samla eksport-kompetanse.

I tillegg tel dei godt etablerte klyngeprogramma, Blue Legasea og Blue Maritime Cluster, i Ålesund sterkt til Jugendbyen sin fordel. Regjeringa har som mål nettopp at Business Norway skal knyte slike klynger tettare opp mot eksportarbeidet.

NTNU Ålesund representerer dessutan eit sterk forsknings- og utdanningsmiljø opp mot dei maritime og marine næringane, to framtidsnæringar for norsk eksportsatsing. Byen har også eit bank- og finansmiljø med god kompetanse på desse næringane.


Arena Sunnmøre - direktesending torsdag klokka 10:

Flere eldre og færre unge er framtida også på Sunnmøre

Befolkningsutviklingen går sin gang, pandemi eller ikke, og det gjelder for kommunene å henge med på endringene. Dette er tema for «Arena Sunnmøre» som sendes direkte fra Framtidslaben på NMK.


Sjølv om Business Norway skal jobbe for bedrifter i heile landet, vil ei etablering i Ålesund styrke det samla eksportretta kompetansemiljøet her. Det vil gjere næringslivet i nordvest sterkare, og det vil gjere Buisness Norway sterkare.

Både politikarar og næringsliv engasjerte seg sterkt for å få Eksportfinans ut av Oslo-gryta. I denne saka er ikkje trykket like sterkt. Det burde det ha vore.


Ikke flertall for å flytte Eksportfinansiering Norge

Det er ikke flertall på Stortinget for å flytte det nye Eksportfinansiering Norge og 140 arbeidsplasser fra Oslo til Vestlandet, skriver Stavanger Aftenblad.


Business Norway kjem ikkje til Ålesund av seg sjølv. Eit samla fylkesutval i Vestland er klare på at Bergen må bli valgt.

Regjeringa bør overtydast om at Ålesund er eit betre val.


Kronikk

«Solid mars for sjømaten»

Eksportverdien av norsk sjømat var rekordhøy i mars. Det forteller at næringen har tilpasset seg pandemien og at året i år med stor sannsynlighet blir et nytt rekordår.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder