Sunnmørsposten meiner:

«Mot eit planlagt mageplask»

Klima-bom: Elektriske bussar kan hjelpe fylkeskommunen eit stykke på veg, men målet om å bli klimanøytralt innan 2030 og ta all vekst i persontransport i byane utan vekst i personbiltrafikken ser ut til å vere langt utanfor rekkevidde.  Foto: Staale Wattø

Leder

Ein ting er å leggje planar og setje seg mål. Ein heilt annan ting er å gjere tiltak og sikre seg verktøya ein treng for å nå måla.

Har ein ikkje det, er planane ikkje mykje å skryte av.

Møre og Romsdal fylkeskommune bør vere svært varsame med sjølvskryt. Fleire av måla i den nye fylkesstrategien for samferdsel er så ambisiøse at det endar med eit planlagt mageplask.


Ambisiøse målsettinger ryker en etter en:

Fylkespolitikerne bommer på målet

Fylket sine politiske målsettinger ryker en etter en. Vedtak fylkestinget har gjort om klima, vegvedlikehold, kollektivtransport og trafikkulykker er ikke mulige å nå, fastslår fylkeskommunedirektøren.


Tysdag skal samferdselsutvalet i Møre og Romsdal handsame ny fylkesstrategi for samferdsel. I juni skal strategien opp i fylkestinget.

Her skal politikarane gjere fylket til «Miljøfylke nummer ein», og fylket må då blant anna bli klimanøytralt før 2030. I tillegg skal forfallet på fylkesvegane stoppast, eller helst skal etterslepet i vedlikehaldet på nær ni milliardar krympast.

Dessutan skal talet på hardt skadde og drepne i trafikken i fylket halverast innan 2030.


Lørdagskommentar

Kampen i gang om ferje-stemmene

Mens Frp har bompenger som sin sak, forsøker Ap sikre seg eierskapet til kampen mot høye ferjepriser. Vi kan like gjerne erklære valgkampen for åpnet.


Ingen av desse måla trur fylkeskommunedirektøren det er muleg å nå.

Berre for å bremse forfallet på fylkesvegane manglar det opp mot mot 200 millionar årleg. Og skulle dei få desse millionane, vil det berre marginalt slå inn på talet skadde og drepne i trafikken på desse vegane — i alle fall ikkje til ei halvering.

Mangel på pengar, verktøy og realisme står i vegen måloppnåinga.

Ikkje klarer fylket å verte klimanøytralt innan 2030, og vil heller ikkje få all vekst i persontransporten i byane over på gange, sykkel eller kollektivtransport. Berre målet om å kutte 55 prosent av utsleppa innan ikkje-kvotepliktig sektor ser ut til å vere innan rekkevidde.


Hareide legger fram tidenes største milliardplan

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) legger fredag fram en nasjonal transportplan som i milliarder er større enn noen gang.


Dette er alvorleg.

Vedtek politikarane ein fylkesstrategi for samferdsel som det ikkje er realisme i, vil det skade truverdet.

Sjølvsagt bør ein setje seg mål ein må strekkje seg for å nå. Har ein ikkje ambisjonar, får ein lite framgang.


Klimamål ser ut til å glippe i Oslo

Det rødgrønne byrådet i Oslo lovet velgerne store utslippsreduksjoner. Nå viser tallene at løftene kan ryke.


Men fylkeskommunen er ingen idrettsutøvar som håper på medalje.

Fylkeskommunen er ein viktig samfunnsutviklar somo skal bidra til at vi når felles mål, også mål som vi har plikta oss til å nå.

Norge har signert juridisk forpliktande avtalar om klimakutt.

Ambisjonar og mål er lette å ha. Det er konkrete grep for å nå dei som kostar.


Klimakrasj på Stortinget

Hele 478 vedtaksforslag ble lagt på bordet i forhandlingene på Stortinget om regjeringens klimaplan. Bare fem forslag får flertall.


For kvar samfunnsaktør som «signerer» på mål dei veit dei ikkje vil nå fordi dei ikkje kan eller vil prioritere det som det kostar å nå dei, tar vi eit nytt steg mot avtalebrot. For kvart nytt slikt steg, skubbar vi rekninga til våre etterkomarar.

Nyleg slo den tyske forfatningsdomstolen fast at det er ulovleg i Tyskland. Planar om kutt i klimautslepp er altså meir enn ei politisk ønskeliste.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder