Sunnmørsposten mener:

«En umusikalsk aldersgrense»

Leder LO: Peggy Hessen Følsvik (60) har siden 2017 vært første nestleder i LO, og overtok vervet som leder etter at Hans Christian Gabrielsen (53) døde uventet i mars.   Foto: Berit Roald/ NTB

Leder

Alder bør ikke stenge noen ute fra deltakelse fra arbeidslivet. Tvert imot er det ønskelig at flere som kan og som ønsker det, får lov til å jobbe lenger.

Derfor gir det et uheldig signal når LO opererer med en absolutt aldersgrense på 60 år for å kunne stille til valg som leder.

Kall det gjerne «umusikalsk og umoderne» slik eldreombud Bente Lund Jakobsen gjør.


I morgen velges Peggy Hessen Følsvik (60) fra Vigra som ny leder for LO. Hun rykker da midlertidig opp fra posisjonen som første nestleder etter Hans-Christian Gabrielsens plutselige død i mars.

Hun kan imidlertid ikke velges ved kongressen neste vår. Det setter dagens regelverk en effektiv stopper for.

Krefter både i og utenfor LO reagerer på dette, og LO vurder også å endre reglene. Det er det mange gode grunner til.


LO-topp opnar for å endre aldersgrensa for LO-leiarar

Eldreombod Bente Lund Jacobsen ber LO auke aldersgrensene for leiarane sine. LO-topp Mette Nord gir dei same signala, skriv VG.


Samfunnsutviklingen krever at flere står lenger i jobb framover for å sikre bærekraft i velferden vår. Mange har også lyst til å arbeide lenger. Helsa er god og det har stor egenverdi for dem å være i jobb.

Aldersdiskriminering er forbudt med lov. Lavere aldersgrense enn 70 år godtas bare når hensynet til helse eller sikkerhet krever det. Normal aldersgrense er 72 år.

Likevel opplever mange at alder blir holdt mot dem, både når de søker ny jobb og i form press om å slutte i jobb tidligere enn de ønsker.

Dette er også en gruppe av arbeidstakere trenger at noen forsvarer deres rettigheter. Nettopp derfor er det umusikalsk at LO selv har en slik aldersgrense, også om dette bare gjelder valgbarhet for tillitsvalgte.

Signaleffekten taler sitt eget språk, og svekker troverdigheten i forsvaret av eldre arbeidstakeres rettigheter.At noen LO-forbund har løftet denne grensen til 62 eller 63, er bare museskritt i forhold til behovet for modernisering.

Så lenge man kan bli valgt som president i USA som 78-åring, er det ikke lett å begrunne hvorfor vi må ha aldersgrenser på hvem som skal velges til tillitsverv eller politiske posisjoner i Norge.

Visst kan det være krevende å ha slike tillitsverv, også i arbeiderbevegelsen. Haakon Lies «Arbeiderpartiet er faen ingen søndagsskole» kan sikkert ha et snev av gyldighet også i dag. Alder bør likevel ikke være en hindring.

Visst kan det være behov for fornyelse og å hindre forgubbing.


Unio avviser forslaget om å auke aldersgrensa i staten til 72 år

Unio meiner regjeringsforslaget om å auke aldersgrensa for tilsette i staten frå 70 til 72 år kjem nokre tiår for tidleg, og dei avviser forslaget.


Om det er et problem i organisasjoner som LO, så har de i motsetning til arbeidsgivere et demokrati som kan fikse det.

Da trengs ingen aldersgrense.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder