Sunnmørsposten mener:

«Viktig å forstå det nye trusselbildet»

8. mai: I dag er det all grunn til å flagge: Både for å hedre de som har sikret freden, og for å feire den friheten vi aldri må ta for gitt.  

Militære virkemidler er bare en del av det vi kan bli utsatt for

Leder

I dag, 8. mai, minnes vi de som har kjempet for Norges fred og frihet. Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet.

Nå under pandemien er det ikke mulig å samle mye folk til arrangementer, derfor er det enda viktigere å markere dagen ved å heise flagget.


Markering av Frigjørings- og veterandagen i Ålesund klokka 12:

Se 8.mai-markeringen direkte

I samarbeid med Ålesund kommune sender vi årets markering av Frigjørings- og veterandagen i Ålesund med salutt, taler, musikk og kransnedlegging.


Vi hedrer de som har kjempet for vår frihet tidligere, også ved å bruke tid på å forstå hva som truer Norges sikkerhet i dag. Tidligere i år ble nasjonale trusselvurderinger presentert samlet av Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det er bra med samarbeid og felles gjennomgang, fordi truslene er mer sammensatte og kompliserte enn tidligere, og angår både stats- og samfunnssikkerheten.

Norges geografi, med lang kystlinje og rike oljeforekomster, gjør oss til et attraktivt land for stormakter. Russlands økende militærmakt i nordområdene gir grunn til uro. Militære virkemidler er bare en del av det vi kan bli utsatt for. Stater kan også ramme oss gjennom digitale angrep. E-tjenesten peker på Russland og Kina som de største truslene. I fjor høst ble Stortinget utsatt for et alvorlig datainnbrudd, som norske myndigheter mener Russland er ansvarlig for.

Spredning av løgn og desinformasjon via sosiale medier kan gjøre stor skade. Totalitære krefter har interesse av å polarisere debatter, nøre opp under hat og mistillit, for å destabilisere demokratiske land. I et valgår bør vi være ekstra oppmerksomme på dette. Demokratiet vårt er sårbart, og pandemien har gjort oss enda mer sårbare.


NSM: Pandemien har forsterket risikobildet

Det digitale risikobildet er skjerpet, og pandemien har gitt økt risiko, fastslår Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i PSTs trusselvurdering.


Ifølge PST er trusselen fra ekstreme islamister skjerpet, og det er forventet økt radikalisering av høyreekstreme. Ekstremister bruker internett til å radikalisere tilhengere, og til å spre hat og løgner.

Et stadig mer uoversiktlig trusselbilde, gjør det nødvendig med godt opplyste borgere. Derfor er det viktig at sikkerhetstjenestene deler ugradert informasjon. Et åpent ordskifte er nødvendig for å sikre våre interesser, og for å styrke motstandskrafta i samfunnet. Både offentlige og private virksomheter bør for eksempel skjerpe datasikkerheten for å unngå misbruk av data, fra kriminelle og fremmede stater.

«Fred og frihet er ingen selvfølge. Det må vi kjempe for hver dag», sa krigshelten Joachim Rønneberg i flere sammenhenger. Den påminninga er viktigere enn noen gang.

Statuen av Joachim H. Rønneberg i Ålesund.  Foto: Staale Wattø


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder