Sunnmørsposten mener

«Raust, men nødvendig oppgjør til pelsdyrbøndene»

Milliarder: Flertallet på Stortinget overkjører regjeringen og gir pelsdyrbøndene en kompensasjon på 3,4 milliarder kroner som følge av at næringen ble vedtatt nedlagt.  Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Leder

Flertallet på Stortinget overkjører regjeringen og øker kraftig kompensasjonen til pelsdyrbøndene. Næringen ble som kjent avviklet av stortingsflertallet i 2019, med frist til 2025 for å legge ned driften.

Ap, Senterpartiet, SV og Frp er nå enige om en pakke på 3,4 milliarder kroner som kompensasjon for at næringen er blitt tvunget til å legge ned. Næringen selv anslo først kostnadene ved en nedleggelse til 2,3 milliarder kroner, mens det første tilbudet fra regjeringen var på 550 millioner kroner. Det ble senere hevet til 1,2 milliarder.


Ny pelsdyrpakke koster 3,4 milliarder kroner, ifølge Landbruksdepartementet

Erstatningen som opposisjonen sikrer for pelsdyrbøndene, blir svært dyr og må vurderes av Esa, mener Landbruksdepartementet.


I dag er det rundt 170 pelsdyrgårder her i landet. Tallet på aktive i denne næringa har gått kraftig tilbake de siste årene. I 1990 var det rundt 1200 gårder.

Tyngdepunktet for oppdrett av mink er i Rogaland, mens Trøndelag er hovedområdet for reveoppdrett. I vårt område er det Ørsta kommune som har storparten av de aktive pelsdyrgårdene.

I forkant av vedtaket om å legge ned pelsdyrnæringen hadde debatten om dyrevelferden i pelsdyroppdrettet gått høyt i mange år. Dyrevernsaktivister tok seg inn på flere gårder og dokumenterte med film og bilder sterkt kritikkverdige forhold.

Selv om det store flertallet i næringen opererte helt i tråd med kravene fra Mattilsynet, skapte de som ikke gjorde det så sterke reaksjoner at et klart flertall på Stortinget gikk til det drastiske skrittet å vedta å avvikle hele næringen.


Opposisjonen enig om stor utvidelse av erstatningen til pelsdyrbønder

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er enige om å overkjøre regjeringen i saken om ny erstatningsordning for pelsdyrbøndene.


Når en næring blir politisk vedtatt nedlagt, er det rimelig å forvente en raus kompensasjon som gjør at de næringsdrivende som blir ramma av forbudet får dekket sine økonomiske tap og ikke havner i et økonomisk uføre.

Hovedpunktene i det som et flertall på Stortinget nå stiller seg bak, er å inkludere flere pelsdyrgårder enn opprinnelig inn i kompensasjonsordningen. Gi hver enkelt bonde en høyere erstatning og gjøre erstatningen skattefri.

Vi kan ikke vurdere om den ordningen stortingsflertallet nå vedtar oppfyller alle de kravene, men vi konstaterer at leder i Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad, sier til NRK at han umiddelbart er kjempeglad for vedtaket.


Pelsdyrbønder kan få høyere erstatning når ny ordning er på plass

Pelsdyrbønder som får kompensasjon etter dagens erstatningsordning, vil også bli vurdert etter ny ordning når ny forskrift er på plass.


Det gir en pekepinn om at kompensasjonen pelsdyrbøndene nå får er god. Et raust oppgjør er da heller ikke urimelig når en skal kompensere en næring som er tvunget til å avvikle som følge av et vedtak i Stortinget.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder