Sunnmørsposten meiner:

«Eit klokt val for norsk eksport»

Landa på Ålesund: Næringsminister Iselin Nybø (V) kunngjorde tirsdag lokaliseringa av det nye Eksportstrategirådet i Ålesund.  Foto: Marius Simensen

Leder

Regjeringa si avgjerd om å plassere si nye eksportsatsing, Eksportstrategirådet, i Ålesund er ei gledeleg nyheit for eksportfylke nummer ein i Norge, Møre og Romsdal. Etableringa vil styrke denne posisjonen.

Vi kan i tillegg ubeskjedent seie at lokaliseringa er eit godt val for Norge.

For dette handlar ikkje berre om at nye eksportretta offentlege arbeidsplassar styrkar kompetansemiljøet på Sunnmøre. Det er like viktig for Norge sin nye spydspiss i eksportarbeidet å få halde til nettopp her.


Ålesund får statlig eksportetat

En ny statlig etat skal få fart på norsk eksport, og det skal skje fra Ålesund.


Gjer ein vegen kort mellom verkemiddelapparatet og næringslivet, går gevinsten av det begge vegar.

Næringsminister Iselin Nybø (V) lanserte satsinga i fjor haust i samband med eksporthandlingsplanen «For og med norsk næringsliv». Regjeringa la då 75 millionar kroner på bordet til det som då gjekk under namnet «Business Norway».

Denne nyheita kom kort tid etter ein lang og intens dragkamp om Eksportfinansiering Norge – tidlegare GIEK/ Eksportkreditt, ein dragkamp sett i gang av sunnmørsreiar Stig Remøy. Han bad om at det eksportretta verkemiddelapparatet måtte lokaliserast der eksportnæringane er.Både Bergen, Stavanger og Ålesund var på banen for å få avdelingskontor eller hovudkontoret.

Som kjent tok Oslo heim det stikket. Nybø var då lite villeg til å lytte til kravet om å flytte den offentlege eksportfinansieringa ut av hovudstaden, trass i intenst lobbyarbeid langt inn i regjeringspartia sine eigne rekker.

Då den nye eksportsatsinga vart lansert, låg dei tre vestlandsbyane allereie i startblokkene for eit nytt kappløp. Her kryssa altså Ålesund mållina først. Nybø sitt poeng er nettopp at Sunnmøre både historisk og i dag har ein sterkt eksportretta næringskultur.


Samstemte om lokaliseringen av Business Norway

I en samstemt uttalelse til regjeringa mener fylkestinget at Business Norway bør legges til det sterkt eksportretta næringsmiljøet i Ålesund.


Eksportstrategirådet er på ingen måte eit plaster på såret etter slaget om Giek/Eksportkreditt. Her manglar den tunge slegga i den offentlege verktøykassa, milliardar i statlege garanti- og finansieringsordningar.

Målet om å knyte det eksportretta næringslivet og dei offentlege verkemiddelaktørane tettare i hop er likevel delvis det same.


Kronikk av Kathrine Synnes Finnskog

«Mind our own business»

Regjeringens forslag om å opprette eksportkontoret Business Norway er godt tenkt.


I arbeidet med å auke norsk eksport må vi styrke det strategiske arbeidet. Samstundes må næringar der Norge har konkurransefortrinn løftast fram. Den jobben må det offentlege og eksportnæringane gjere saman.

Næringslivet har sjølv eit ansvar for å bidra til å gjere Eksportstrategirådet til eit presist verktøy.

Nettopp derfor er regjeringa sitt val av Ålesund både rett og viktig.


Kronikk

«Hode på et fat, takk!»

I årtier har vi nordmenn kunnet høste av store fiskebestander i norske kyst- og havområder.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder