Sunnmørsposten mener:

«Et lett valg å spare ungdomsklubbene»

Truet: Ungdomsklubben Vibes i Spjelkavik er blant ungdomsklubbene i Ålesund som nå trues av nedlegging.  Foto: Anne Marte Vestre Berge

Leder

Flertallet i Ålesund kommunestyre valgte å skjerme «de som bygde landet» fra nedlegging av sjukeheimsplasser. I stedet får de nå presentert forslag om å la kuttene ramme «de som skal bygge landet».

Forslaget som har skapt mest debatt før dagens formannskapsmøte er å legge ned alle ungdomsklubber.

Det er et forslag som politikerne både kan og bør legge dødt.


Ungdommene reagerer på kuttforslagene: - Dobbeltmoralsk

Julia Pater Walderhaug og Julia Nilsen trodde nesten ikke sine egne øyne da de leste at omtrent alle ungdomstilbud i Ålesund kommune er forslått nedlagt.


Nå er det selvsagt ikke slik at politikerne kan eller skal legge bort alle kuttforslag bare fordi protestene er store. Når kommunen er tvunget til kutte kraftig i drifta, er det ikke til å unngå at tilbud til både eldre og yngre rammes.

Svært få kutt er smertefrie.

Kommunen kan ikke spare inn 110 millioner neste år ved å kutte i administrasjon og politikerlønner aleine, om noen skulle tro det.


Leserinnlegg av Marta Aspehaug

«Skal kommuneøkonomien nok en gang gå utover ungdommen?»

1. juni fikk jeg vite at Ålesund kommune har foreslått å kutte alle fritids- og kulturtilbud for barn og unge.


Det er ikke der de store pengene ligger. To tredeler av de drøye fire milliardene Ålesund kommune bruker i året, går til skoler, barnehager, eldreomsorg og ulike helsetilbud.

Det er derfor i disse to sektorene det er mest å hente på å kutte, men det også her den direkte effekten av kuttene blir synligst for berørte grupper.

Det avviste forslaget om nedlegging av flere titalls institusjonsplasser for eldre og forslaget om å legge ned ungdomsklubbene illustrerer dette.

Når kommunedirektøren denne gangen foreslår betydelig større kutt administrasjonens budsjettområde er det ingen som demonstrerer. Noen kan selvsagt hentes på effektivisering og gjennomgang av ulike avtaler, men det er naivt å tro at alle disse kuttene er uten konsekvenser.


Politikerne vil ikke kutte i sjukeheimsplasser: Nå kan ungdomsklubbene ryke

Politikerne vil spare sjukeheimsplassene i Ålesund. Nå kan ungdomsklubbene bli lagt ned i stedet.


Kutt av flere stillinger i økonomistyring virker i alle fall ikke umiddelbart som det smarteste sjakktrekket i en kommune som til de grader har slitt med akkurat dette.

Sammenlignet med forslaget om å legge ned alle ungdomsklubber i kommunen ligger et slikt kutt likevel bare et pennestrøks veg unna. At det blir kraftige reaksjoner fra ungdommen er heller ikke vanskelig å forstå.

Pengene som brukes på ungdomsklubbene og MOT-tiltakene i ungdomsskolene er hver på sitt vis gode investeringer.

Å skape trygge oppvekstmiljø og forebygge rus, mobbing, utenforskap og psykisk uhelse er en kjerneoppgave.Svikter kommunen på dette, kan samfunnskostnadene raskt bli store — langt mer enn de 3,5 millionene som blir «spart».

Både blant tidligere vurderte tiltak og i kommunedirektørens liste over tiltak som det så langt ikke har vært mulig å beregne besparelsene på, finnes det kutt som både smerter og koster mindre enn dette.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder