Sunnmørsposten mener:

Dronningen i dieselrøyken

Kaster seg inn i diskusjonen: Dronning Sonja går nå inn i diskusjonen om utslippene fra cruisetrafikken. Hun viser til en tur hun hadde til Skageflå i Geirangerfjorden. Bildet er fra da hun avduket en plakett på Skageflå, som et synlig bevis på at Geirangerfjorden var tatt inn på verdensarvlisten til UNESCO.  Foto: Gorm Kallestad

Leder

Dronning Sonja går nå inn i diskusjonen om utslippene fra cruiseskipene i verdensarvfjordene. Under et besøk i Flåm sier dronningen at hun har opplevd et eksoslokk over fjorden etter anløp fra cruiseskip.

Dronningen viser til en tur hun hadde til Skageflå i Geiranger.

– Jeg har gått til Skageflå og opplevd Geiranger når det har ligget et lokk – du går faktisk i eksos, altså, påpekte dronningen.

Det er neppe tvil om at kongeparet er sterkt engasjert i spørsmål som angår klima- og miljø. Dronningen har gjennom mange år vist sin store interesse for friluftsliv. Fjella og fjordene på Sunnmøre har lenge stått dronningen nær.


Dronningen om cruiseutslipp i fjordene: – Du går faktisk i eksos

Dronning Sonja forteller at hun har opplevd et eksoslokk over fjorden etter cruiseskipsanløp. Og hun er ikke redd for å ta opp problemet i cruisebygda Flåm.


Selv om kongefamiliene er, og skal være, tilbakeholdne med å gå inn i omstridte politiske spørsmål, vil det nok bli lagt merke til, ikke minst i cruiseindustrien, det dronningen her påpeker.

Stortinget har vedtatt at norske verdensarvfjorder skal være utslippsfrie innen 2026. Om det er nok tid for cruiserederiene til at de kan få på plass tekniske løsninger som gjør at de kan fortsette seilinger inn og ut av verdensarvfjordene, er høyst usikkert. Den maritime industrien støtter vedtaket fullt ut og sier de kan tilby hybridløsninger med batteridrift, som kan løse utslippsproblemene når skipene går inn og ut av i fjordene. Hydrogen som drivstoff blir pekt på som en annen mulig løsning.

Det som fortsatt er uavklart når det gjelder seilinger i Geirangerfjorden, er tilgang på strøm til å lade både mindre rene elfartøy og landstrøm til de store cruiseskipene. Hvordan dette skal løses er det ingen som i dag helt vet.


Stortingsflertallet står fast på 2026:

Advarer mot omkamp om nullutslipp i Geirangerfjorden

Mairtimt Forum advarer kraftig mot å utsette fristen for krav om nullutslippsfartøy i verdensarvfjordene. Torsdag tar Frp saken opp i Stortinget med krav om at tidspunktet for nullutslipp utsettes til 2030.


Samtidig har pandemien gitt oss en påminnelse om hvilke konsekvenser det har dersom cruisetrafikken forsvinner. Det er ikke tvil om at den i vårt område bidrar til betydelige verdiskapning og legger grunnlaget for mange arbeidsplasser innen turistnæringen. Det ser vi nå når det ikke finnes et eneste cruiseskip verken på fjorden i Geiranger eller ved kai i Ålesund.

Vi tror de aller fleste har skjønt at utslippene fra de gigantiske cruiseskipene er altfor høye og at denne delen av turistindustrien har et for stort klimaavtrykk. Kongen er nok inne på noe vesentlig når han peker på at det må bli mange nok land og mange nok steder som stiller krav om lavutslipps- eller nullutslippsløsninger.


Styrer stor hydrogensatsing fra Ålesund

– Vi løfter ambisjonsnivået betraktelig, og vil bygge en nasjonal infrastruktur for hydrogen. Det første blir å sette sammen en stab som får base i Ålesund.


Det vil føre til at cruiseindustrien blir tvunget til å ta grep for å få ned sine utslipp. Vi står nå midt i en stor omstilling til et grønnere og mer bærekraftig framtid. Cruiserederiene kan ikke melde seg ut av det.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder